Meijburg omarmt educatie

De belangrijkste MVO-projecten van Meijburg & Co zijn:

  • Het onderwijsproject in Zuid-Afrika
    In de nabije omgeving van Sabi Sabi, een gebied in Zuid-Afrika waar Meijburg & Co een bijzondere band mee heeft, is een groot gebrek aan scholing. Wij investeren ter plaatse in de Ezweni Primary en High School, onder andere door het bouwen en inrichten van klaslokalen, het realiseren van watervoorzieningen en het uitbreiden van het lesmateriaal. Elk jaar bezoekt een groep Meijburgers en studenten de school tijdens de Meijburg Business Course, om ter plaatse te helpen door middel van schilderen en klussen.

  • Samenwerking Meijburg & Co en first8
    De bekende Nederlandse fotograaf en regisseur Sander Veeneman heeft in 2004 first8 opgericht, een visueel protest tegen honger en armoede. Met haar campagnes wil stichting first8 een bewustzijn creëren van de onaanvaardbare omstandigheden waaronder te veel mensen moeten leven. Meijburg & Co steunt de ideologie van Sander Veeneman dat het terugdringen van armoede en het realiseren van toegankelijk onderwijs hand in hand gaan. Daarom is op de kantoren van Meijburg & Co een gedeelte van de ontvangstruimtes ingericht als expositieruimte, waar de sprekende portretten van Sander Veeneman worden tentoongesteld.

  • Make it Happen Fund
    Stichting Make it Happen Fund heeft als doel de medewerkers van KPMG en Meijburg & Co te stimuleren om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Collega's die zich belangeloos inzetten voor een maatschappelijk project kunnen aanspraak maken op een donatie uit het fonds.