Not only tax is our business 

Binnen het beleid van Meijburg & Co neemt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een prominente plaats in, zowel bij onze eigen bedrijfsprocessen als ten opzichte van het milieu. Daarnaast willen wij een bijdrage leveren aan de maatschappij, waarbij wij uiteraard dicht bij de kern van onze organisatie blijven. Als kennisorganisatie in hart en nieren hebben wij ervoor gekozen ons bij maatschappelijke projecten te richten op educatie.

MVO – bedrijfsproces

Goed werkgeverschap, talentontwikkeling en diversiteit staan bij Meijburg & Co hoog in het vaandel. Daarnaast spelen in ons inkoopproces milieuaspecten een belangrijke en beslissende rol. Wij werken met leveranciers die daarin hetzelfde standpunt innemen. 

MVO – milieu

Meijburg & Co streeft ernaar de ecologische 'voetafdruk' van zijn activiteiten zo veel mogelijk te beperken. Dit wordt op twee manieren uitgevoerd:

Enerzijds wordt een reductie van de CO2-uitstoot gerealiseerd door tal van maatregelen, waaronder de inkoop van groene stroom, de realisatie van duurzame kantoren, afvalscheiding, de introductie van tele- en videoconferencing en het doorvoeren van een milieuvriendelijker mobiliteitsregeling.

Anderzijds wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd volgens de 'Gold Standard'. Dit is het strengste keurmerk op het gebied van CO2-compensatie. Het staat garant voor directe investeringen in duurzame energieprojecten in minder ontwikkelde landen. Meijburg & Co investeert op deze manier in ‘cooking stoves’ voor gezinnen in Kenia. Deze oventjes worden gebruikt ter vervanging van het koken op open vuur. Door de efficiënte verbranding is er veel minder hout nodig, wordt de CO2-uitstoot teruggebracht en is er nauwelijks tot geen rookontwikkeling.

MVO - samenleving

Meijburg & Co is een hoogwaardige kennisorganisatie. Het steeds blijven leren zit in ons DNA en daarom beseffen onze medewerkers als geen ander hoe belangrijk goed en toegankelijk onderwijs is. Door educatie vergroot je je kansen in de samenleving, waar dan ook. De MVO-samenlevingsprojecten waar wij ons aan verbinden zijn daarom altijd educatieve projecten in binnen- en buitenland. Kern van deze projecten is de doelstelling om onderwijs toegankelijker en beter te maken.