Het milieu staat volop in de schijnwerpers. Milieubelastend gedrag wordt onderworpen aan belasting. Er zijn milieubelastingen op energie, afvalstoffen, leidingwater en kolen. Bij milieuheffingen gaat het om verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing.

Hoe kan Meijburg & Co u van dienst zijn?

In de praktijk zult u steeds vaker in aanraking komen met milieubelastingen. Meijburg & Co biedt u een groot aantal adviesdiensten aan:

  • Een 'quick scan' legt binnen uw organisatie de mogelijke risico’s en kansen bloot op het gebied van milieubelastingen. 
  • Een audit is een diepgaande beoordeling van uw fiscale positie op het gebied van de milieubelastingen. 
  • Een factuurcontrole geeft zekerheid over de vraag of u niet te veel energiebelasting betaalt; wij controleren dit aan de hand van de verschillende nota’s van uw energieleverancier. 
  • Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures bij Belastingdienst, rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad. 
  • Second opinions: het geven van een onafhankelijk oordeel over de standpunten van andere adviseurs.

Wat is uw voordeel?

Door de complexe fiscale wet- en regelgeving op milieugebied en de snelle ontwikkelingen op dat terrein, wordt de wet regelmatig onjuist toegepast. Er zijn dus aanzienlijke besparingen te realiseren op het gebied van milieubelastingen. Meijburg & Co kan door het hoge kennisniveau en de uitstekende marktkennis van haar specialisten steeds tijdig inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Hierdoor kunt u onnodige kosten voorkomen.

Waarom Meijburg & Co?

Wij hebben een toonaangevende adviesgroep milieubelastingen. Meijburg & Co biedt u een no-nonsenseaanpak, gericht op het signaleren en realiseren van oplossingen en besparingen.