Uw werknemers worden beloond, in geld en in natura. Een duidelijk arbeidsvoorwaardenpakket is van belang en hierbij past duidelijkheid over de loonbelasting en sociale verzekeringen. Lang niet altijd is helder of, wanneer en hoe beloningen en vergoedingen moeten worden betrokken in de loonheffing. De loonbelastingregels zijn gedetailleerd en kennen vele bijzondere regelingen, onder meer op het vlak van pensioenen en optie- en spaarregelingen. Daarbij controleert de Belastingdienst regelmatig of wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen.

Hoe kan Meijburg & Co u van dienst zijn?

  • Fiscale beoordeling van secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals cafetariamodellen, kostenvergoedingsregelingen, werknemersparticipatieplannen en pensioenregelingen.
  • Ondersteuning bij controles door de Belastingdienst voor de loonheffingen en, indien noodzakelijk, het voeren van bezwaar-, beroeps- en cassatieprocedures.
  • Verstrekking van informatie over wijzigingen in de regelgeving en de gevolgen voor de (afspraken tussen) werkgever en de werknemers. Periodiek onderzoek (‘scan’) van de salarisadministratie naar de juiste toepassing van de wettelijke voorschriften.
  • Onderbouwing van de vaste kostenvergoedingen die u als werkgever onbelast verstrekt aan uw werknemers, met behulp van ons geautomatiseerde kostenonderzoekprogramma DeclaTax.

Wat is uw voordeel?

Wanneer u de loonbelastingspecialisten van Meijburg & Co inschakelt, weet u waar u aan toe bent. U vermijdt onaangename verrassingen in de vorm van naheffingen die tot vijf jaar in het verleden kunnen worden opgelegd, en de daarmee samenhangende kosten van boetes, rente en bruteringen. De complexiteit van wet- en regelgeving vergt vergaande specialisatie en daarmee grote betrokkenheid van uw adviseur. Daarom zijn onze adviseurs op het terrein van de loonbelasting en sociale verzekeringen fulltime specialisten.

Waarom Meijburg & Co?

Wij hebben jarenlange ervaring op het vakgebied en werken voor cliënten uit alle sectoren van het bedrijfsleven. Op deelgebieden zijn specialismen ontwikkeld, zoals pensioenen en optieregelingen. Onze adviseurs kunnen door hun kennis en ervaring problemen tijdig onderkennen en daardoor proactief adviseren.