Succesvolle bedrijven hebben de neiging om te groeien, bijvoorbeeld door het overnemen van andere bedrijven. Met elke overname groeit het aantal entiteiten en, aldus, de complexiteit en kosten van de structuur. Vanuit commercieel oogpunt is het veelal handig om vanuit één of een beperkt aantalentiteiten in een land de markt te bedienen. Ook vanuit financieel, risico management, fiscaal en juridisch oogpunt is het aan te bevelen om het aantal entiteiten in de groep te beperken.

De optimalisatie van de structuur van de groep door het aantal entiteiten substantieel te reduceren
kan daarnaast leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing. De gemiddelde jaarlijkse kosten van
het hebben van een vennootschap bedragen al snel € 20.000. Denk hierbij niet alleen aan de
jaarlijkse ‘cashout’ kosten voor allerlei verplichte rapportages (jaarrekening, aangiftes, transfer
pricing documentatie etc.) en vergunningen en registraties, maar ook aan de ‘interne’ kosten
van de aansluiting op IT systemen, het voeren van een administratie en, zeker niet onbelangrijk,
management tijd.

Het elimineren van overbodige entiteiten door middel van een Legal Entity Rationalization (LER)
project is essentieel voor het beheersbaar houden van de financiële huishouding van het bedrijf
en zorgt voor een substantiële besparing van de jaarlijkse (!) kosten voor het in stand houden van
overbodige vennootschappen.

Voordelen van LER

  • Met één gezicht naar de markt opereren
  • Reduceren van het aantal intercompany transacties
  • Simplificeren en versnellen van interne en externe rapportageprocessen
  • Verbeteren transparantie
  • Reduceren van de jaarlijkse kosten

KPMG LINK Legal Entity Manager

Bij een LER project kan naar keuze gebruik gemaakt worden van een hiervoor specifiek ontwikkeld
programma: KPMG LINK Legal Entity Manager. Hierin wordt de structuur van uw bedrijf overzichtelijk weergegeven en kunnen de relevante kenmerken van iedere entiteit worden opgenomen (denk aan: omzet, winst, aantal werknemers, intellectuele eigendommen, onroerend goed, externe financiering, beschikbare verliezen etc). Dit is belangrijk voor een gestructureerde analyse van de entiteiten die moeten ‘overblijven’ en de entiteiten die kunnen worden geëlimineerd. Uiteraard ondersteunen de LER specialisten van Meijburg & Co u bij de identificatie van deze entiteiten.

LER projecten zijn veelal multidisciplinaire projecten. De achtergrond hiervan is dat de eliminatie
van een entiteit kan leiden tot een verschuiving van werknemers, activiteiten en financiële stromen
en aanpassingen in IT systemen. Wij werken dan ook samen met andere disciplines binnen KPMG
in Nederland en in het buitenland. Dankzij ons wereldwijde netwerk en onze ervaring met LER projecten, beschikken wij over LER specialisten in vele landen.

Contact

Met onze ruime kennis en ervaring op het gebied van Legal Entity Rationalization kunnen wij u
uitstekend van dienst zijn bij de optimalisatie van uw structuur. Als u vragen hebt of naar aanleiding van deze site of de LER factsheet nadere informatie wenst, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen Meijburg & Co.