Weet u zeker dat uw salarisadministratie voldoet aan de wettelijke voorschriften?

Met de LB/SV quick scan van Meijburg & Co kunt u laten onderzoeken of u als werkgever risico’s loopt bij het uitvoeren van de verplichtingen op het gebied van de loonbelasting en premieheffing sociale verzekeringen. Als uw salarisadministratie niet op orde is, kan de Belastingdienst naheffingsaanslagen opleggen. Veelal gaan die gepaard met een boete van ten minste 25%. En als de fouten zich uitstrekken over meer jaren, betreffen de naheffingsaanslagen vaak relatief grote bedragen.

Kenmerken van de LB/SV quick scan

  • signalering van mogelijke fiscale risico’s
  • een gedegen rapportage
  • een praktische en kostenefficiënte werkwijze
  • een korte doorlooptijd (1 à 2 weken)
  • flexibiliteit, waarbij de rol van Meijburg & Co kan variëren van analyserend tot adviserend

Voordelen van de LB/SV quick scan: 

  • overzicht van de gesignaleerde risico's
  • evaluatie van de bestaande personeelsregelingen
  • basis voor fiscale optimalisatie van uw personeelsregelingen
  • vermijden van naheffingen en boetes