De regio Latijns Amerika is uitdagend te noemen, niet alleen in economisch maar ook in fiscaal opzicht. De fiscale systemen in de diverse landen worden gekenmerkt door een veelheid aan heffingen en hoge tarieven. In internationaal opzicht heeft te gelden dat de landen relatief weinig belastingverdragen hebben afgesloten. Ook zijn de meeste landen niet aangesloten bij de OESO. De combinatie van dit alles zorgt voor een complex fiscaal speelveld.

De Latin America tax desk van Meijburg & Co adviseert ondernemingen en particulieren omtrent de gevolgen van hun grensoverschrijdende investeringen of activiteiten in Latijns-Amerika, De professionals die werkzaam zijn bij deze landendesk hebben specifieke kennis en ervaring op dit ‘grensvlak’. Ook wordt nauw samengewerkt met KPMG in Latijns-Amerika.

De kernactiviteiten van de Latin America tax desk bestaan met name uit advisering bij: 

  • het starten en structureren van ondernemingsactiviteiten in of vanuit Latijns-Amerika
  • grensoverschrijdende overnames, fusies, reorganisaties en herstructureringen
  • investeringen in vastgoed in of vanuit Latijns-Amerika
  • intercompany dienstverlening en goederenleveranties (transfer pricing)
  • het opzetten van een Europees hoofdkantoor of service center in Nederland
  • uitzending van personeel naar of van Latijns-Amerika
  • grensoverschrijdende optie- en pensioenregelingen
  • emigratie naar of van Latijns-Amerika
  • inlichtingenverstrekking en informatie-uitwisseling tussen beide landen

De advisering strekt zich uit tot alle fiscale heffingen (vennootschapsbelasting, btw, douane, loon- en inkomstenbelasting, sociale verzekeringen, bronheffingen, successierecht en de lokale heffingen in de desbetreffende landen). De nauwe samenwerking tussen de professionals van Meijburg & Co en van KPMG in Latijns-Amerika draagt ertoe bij dat de juiste keuzes worden gemaakt bij toepassing van regelgeving van beide landen. Desgewenst kan coördinatie plaatsvinden van advieswerkzaamheden op niet-fiscale terreinen, zoals juridische en administratieve dienstverlening.

De landendesk onderhoudt via zijn netwerk ook nauwe relaties met deskundigen in de regio, de ambassade in Nederland en diverse professionele organisaties in Nederland en daarbuiten.