We will build and sustain our reputation as the leading tax professional service firm for the next generation

Meijburg & Co is een kennisorganisatie. Niets voor niets luidt de missie van Meijburg "we will build and sustain our reputation as the leading tax professional service firm for the next generation'. Onze organisatiestrategie is erop gericht om aan twee kernelementen invulling te geven: 'Our People' en 'Our Clients'. Het leveren van hoogwaardig kennis is onze core business. Hierbij is continue opleiding en training van onze professionals van groot belang. Maar ook het delen van de kennis verdient grote aandacht. De verzameling en vervolgens ontsluiting en deling van die kennis is geen eenvoudige opgave. Het is een complex systeem, omdat die kennis over alle mensen binnen onze organisatie verspreid is en omdat het niet altijd duidelijk waarneembaar is waar bepaalde kennis aanwezig is.

Door globalisering en veranderende nationale en Europese wet- en regelgeving maakt het fiscale vak al jaren een enorme ontwikkeling door. Niet alleen is het vakgebied steeds kennisintensiever geworden, aan de moderne fiscale professionals worden ook steeds hogere eisen gesteld op het gebied van commercialiteit, leiderschap en management.

Voor een kennisorganisatie als Meijburg is het van het grootste belang dat wij onze medewerkers de mogelijkheid bieden om adequaat te anticiperen op deze veranderende en veeleisende omstandigheden. De sleutel hiervoor ligt in het aanbieden van een compleet en praktisch pakket van hoogwaardige opleidingen, trainingen en cursussen. Hierdoor krijgen Meijburg professionals de kans om zich tijdens hun carrière te ontwikkelen tot toonaangevende adviseurs die goed beslagen ten ijs komen op het nationale en internationale fiscale toneel.

Om voor alle Meijburg fiscalisten het uitgebreide aanbod van beschikbare opleidingen toegankelijk te maken en overzichtelijk te houden, is er binnen Meijburg een nieuw instituut opgericht: de Meijburg Tax Business School. De Meijburg Tax Business School is een regulerend orgaan dat het opleidingsaanbod structureert volgens de specifieke Meijburg speerpunten Mensen, Kennis en Markt. Het opleidingsaanbod bestaat vanzelfsprekend uit vaktechnische onderdelen, maar er is ook zeer veel aandacht voor de gebieden Persoonlijke Ontwikkeling en Management. Door alle opleidingen centraal onder te brengen in een overkoepelend orgaan kunnen we de educatie nog beter toespitsen op de persoonlijke loopbaantrajecten van onze professionals. Dit levert een enorme toegevoegde waarde op voor de professionele carrière van de Meijburg fiscalist.

Uiteraard zal er een nauwe samenwerking bestaan tussen De Meijburg Tax Business School en de KPMG Global Tax Business School. Door deze samenwerking met KPMG wordt het internationale programma van de Tax Business School gegarandeerd. Het resultaat is een zeer compleet pakket van internationale opleidingen en trainingen die onmisbaar zijn voor zowel startende als ervaren fiscalisten. Een adviesraad bestaande uit ervaren Meijburgers met een achtergrond in de academische wereld bewaakt de kwaliteit van de opleidingen. Zo ontstaat een robuust kennisplatform dat uniek is voor de Nederlandse fiscale praktijk.

“Knowing is not enough; we must apply!”, J.W. von Goethe.