De landendesk Israël van Meijburg & Co verleent in nauwe samenwerking met KPMG Israël belastingadvies aan ondernemingen en particulieren met grensoverschrijdende belangen, investeringen of activiteiten. De professionals die werkzaam zijn bij deze landendesk, hebben specifieke kennis en ervaring op dit ‘grensvlak’. Daarom zijn zij als geen ander in staat u in fiscaal opzicht efficiënt en deskundig bij te staan.
De kernactiviteiten van de landendesk bestaan met name uit advisering bij:

 • het starten en structureren van ondernemingsactiviteiten in of vanuit Israël
 • grensoverschrijdende overnames, fusies, reorganisaties en herstructureringen
 • grensoverschrijdende financieringen
 • investeringen in vastgoed in of vanuit Israël
 • de keuze van rechtsvormen (ook samenwerkingsverbanden)
 • intercompany dienstverlening en goederenleveranties (transfer pricing)
 • het opzetten van een Europees hoofdkantoor of service center in Nederland
 • wijzigingen in wet en jurisprudentie in Israël met gevolgen voor Nederlandse investeerders
 • uitzending van personeel naar of van Israël
 • grensoverschrijdende optie- en pensioenregelingen
 • emigratie naar of van Israël
 • inlichtingenverstrekking en informatie-uitwisseling tussen beide landen

De advisering strekt zich uit tot onder meer de Nederlandse en Israëlische vennootschapsbelasting, btw, douane, loon- en inkomstenbelasting, sociale verzekeringen, bronheffingen, successierecht en Israëlische lokale heffingen. De nauwe samenwerking tussen de professionals van Meijburg & Co en van KPMG Israël draagt ertoe bij dat de juiste keuzes worden gemaakt bij toepassing van regelgeving van beide landen. Desgewenst kan coördinatie plaatsvinden van advieswerkzaamheden op niet-fiscale terreinen, zoals juridische en administratieve dienstverlening.