Meijburg & Co Expatriate Services biedt werkgevers en uitgezonden werknemers ondersteuning en samenwerking bij alle aspecten van grensoverschrijdende arbeid. Het is een unieke groep specialisten die nauw samenwerkt met de Global Mobility specialisten van Meijburg People Services.

Hoe kan Meijburg & Co Expatriate Services u van dienst zijn?

Immigratievergunningen en visa

Wij bieden expatriates ondersteuning bij het verkrijgen van de vereiste verblijfs- en werkvergunningen. Ons ervaren immigratieteam bestaat uit gespecialiseerde professionals, die bekend zijn met alle facetten van Nederlandse en internationale vergunningen. Wij zijn zeer goed ingewerkt in de Kennismigrantenregeling. Hierdoor kunnen de noodzakelijke Nederlandse vergunningen voor internationale professionals efficiënter worden verkregen.

Internationale personeelszaken

De professionals van onze International Human Resource Management-groep zijn breed opgeleid en zeer ervaren in het ondersteunen van werkgevers bij alle HRM-aspecten van buitenlandse personeelsuitzending. Ook kunnen zij behulpzaam zijn bij het starten van een onderneming in Nederland of elders. De voornaamste werkzaamheden van onze groep zijn:

  • Uitzendbeheer: wij zorgen ervoor dat uw expatriatesbestand adequaat wordt beheerd en dat uw internationale uitzendbeleid effectief is. Wij assisteren met de daadwerkelijke uitvoering, coördinatie en implementatie van de individuele uitzendingen. 
  • Procesmanagement: procesmanagement voor uw expats. Dit kan bestaan uit het vastleggen van het proces of het herzien van reeds bestaande processen en het (waar nodig) optimaliseren daarvan in samenspraak met u. Trefwoorden zijn: consistentie, compliance, controle en kosten.
  • Beleidsvormgeving: wij zorgen ervoor dat uw internationale arbeidsstructuur niet alleen concurrerend en kosteneffectief is, maar ook dat deze zo is opgezet dat wordt voldaan aan uw bedrijfsbehoeften en -doelstellingen. 
  • Arbeidsrechtspecialisten: onze interne juristen stellen uitzendovereenkomsten en, via gespecialiseerde advocatenkantoren, lokale arbeidsovereenkomsten op. 
  • Beloningsmethoden: wij voeren benchmarkstudies uit en zijn behulpzaam bij het vaststellen en inrichten van de arbeidsvoorwaarden bij internationale uitzendingen. 
  • Wereldwijde IT-oplossingen: wij beheren uw expatriatesbestand.

Bovendien hebben wij een lange staat van dienst in het verlenen van on-site HRM-diensten aan buitenlandse investeerders en bedrijven die expatriates in dienst hebben, zowel naar als vanuit Nederland (interimmanagement/outsourcing/ procesmanagement).

Waarom Meijburg & Co Expatriate Services?

Omdat wij ons bezighouden met alle aspecten van internationale personeelsuitzending, kan Meijburg & Co Expatriate Services een ongekend volledig dienstenpakket bieden aan expatriates en hun werkgevers. Indien gewenst, kunt u over één contactpersoon beschikken voor de gehele dienstverlening. Al onze diensten worden verleend door toegewijde specialisten die beschikken over een jarenlange ervaring. Ten slotte maakt de nauwe samenwerking met de Global Mobility specialisten van Meijburg People Services deze service tot een 'one-stop shop' in de ware zin van het woord: ieder aspect van grensoverschrijdende arbeid komt aan bod. U kunt dus zelf bepalen in hoeverre u het expatmanagement uitbesteedt.