De specialisten van International Executive Services (IES) van Meijburg & Co adviseren werkgevers en uitgezonden werknemers (expatriates) over de fiscale en sociale zekerheidsaspecten van grensoverschrijdende arbeid. Zij geven niet alleen raad over uitgezonden werknemers, maar over ieder grensoverschrijdend vraagstuk waarmee een werknemer te maken kan krijgen. Zo wonen veel werknemers in het ene land, terwijl zij permanent werken in een ander land. En anderen werken weer regelmatig in meerdere landen.

Daarnaast beschikken wij met Meijburg & Co's Expatriate Services over een unieke afdeling. Deze is gespecialiseerd in niet-fiscale zaken betreffende expatriates, zoals internationale personeelszaken, het verkrijgen van visa, verblijfs- en werkvergunningen en verhuisadvisering.

Hoe kan Meijburg & Co u van dienst zijn?

  • Wij adviseren de uitgezonden werknemer en zijn werkgever bij aankomst en vertrek over planningsmogelijkheden om de belastingdruk te minimaliseren. Dit zijn bijvoorbeeld het opzetten van een beloningsstructuur voor de uit te zenden werknemer en het vergoeden van additionele belastingkosten ('tax equalization', 'tax protection'). 
  • Wij adviseren over onderwerpen die bij grensoverschrijdende arbeid van belang kunnen zijn, waaronder 'equity based compensation' (aandelenopties), loon in natura en vergoedingen van extra kosten in verband met de uitzending, zoals huisvestings-, verhuis- en scholingskosten.
  • Wij verzorgen de aanvraag van de 30%-vergoedingsregeling voor in Nederland ingekomen werknemers.
  • Wij verzorgen aangiften inkomstenbelasting en overige administratieve verplichtingen voor uitgezonden werknemers.

Wat is uw voordeel?

Door inschakeling van de IES-specialisten van Meijburg & Co kunt u de kosten van internationale uitzendingen beperken. Ook worden werkgevers en werknemers verlost van een groot deel van de administratieve lastendruk. Ten slotte weten zij zeker dat zij niet voor verrassingen komen te staan.

Waarom Meijburg & Co?

De IES-groep van Meijburg & Co bestaat uit circa twaalf specialisten die zich fulltime bezighouden met fiscale dienstverlening aan expatriates. Dit garandeert een diepgaande expertise. De groep maakt deel uit van het IES-netwerk van KPMG, waardoor de dienstverlening wereldwijd en gecoördineerd kan plaatsvinden. Bovendien beschikt de IES-groep over specifieke software waarmee de IES-compliance efficiënt kan worden uitgevoerd. Ten slotte maakt de nauwe samenwerking met KPMG Expatriate Services onze IES-groep tot een 'one-stop shop' in de ware zin van het woord: ieder aspect van grensoverschrijdende arbeid komt aan bod.