Meijburg & Co geeft al jaren deskundig fiscaal advies aan partijen die actief zijn op het gebied van verzekeringen, het bemiddelen in verzekeringen en het verstrekken van verzekeringsadvies. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de (internationale) structurering van (her)verzekeringsactiviteiten en in de verschillende fiscale verzekeringstechnische aspecten die samenhangen met de uitoefening van het verzekeringsbedrijf door middel van een branche dan wel een rechtspersoon.

Onze adviezen beslaan het gebied van de vennootschapsbelasting, de btw en de loonheffingen, maar strekken zich ook uit tot de assurantiebelasting.

Tot onze cliënten behoren onder meer:

  • grote en middelgrote nationale en internationale schade-, levens- en natura-uitvaartverzekeraars
  • grote en middelgrote zorgverzekeraars
  • assurantietussenpersonen
  • (beheerders van) beleggingsfondsen
  • pensioenuitvoerders en (pensioen)fondsen

Verzekeraars en daarbij betrokken partijen worden in toenemende mate geconfronteerd met strenge regelgeving vanuit de toezichthouders. Indien veranderingen in de regelgeving aanleiding geven tot aanpassingen bij cliënten kunnen wij hen goed begeleiden bij het implementeren daarvan, met inachtneming van de bestaande fiscale wet- en regelgeving in binnen- en buitenland.