Is uw btw-positie afdoende verzekerd?

De btw is voor de meeste verzekeraars een top 5-kostenpost. Dit alleen vormt al reden genoeg om de btw-positie nauwlettend in de gaten te houden. Maar ook de diverse ontwikkelingen op het gebied van nieuwe wet- en regelgeving brengen tal van btw-gevolgen mee. De wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Solvency II-regelgeving zorgen voor veranderende bedrijfs- en verdienmodellen. De financiële crisis leidde ook tot een gewijzigd inzicht in wat fiscaal nog maatschappelijk verantwoord is. Al deze ontwikkelingen beïnvloeden uiteraard ook de btw-positie van verzekeraars, bemiddelaars, tussenpersonen en verzekeringsagenten.

De adviseurs van de Indirect Tax Financial Services Group van Meijburg & Co hebben uitgebreide ervaring met het bepalen van de btw-risico’s en -kansen van aanbieders van verzekeringsproducten. De volgende algemene aandachtspunten vormen daarbij terugkerende thema’s:

  • het toepassen van btw-vrijstellingen op de dienstverlening van verzekeraars, bemiddelaars, tussenpersonen en agenten;
  • het toepassen van btw-vrijstellingen bij de inkoop van goederen en diensten;
  • het recht op aftrek van btw, inclusief het bepalen van het pro-rata-aftrekrecht;
  • het afdekken van btw-risico’s in contractuele bepalingen en algemene voorwaarden;
  • het btw-effciënt inrichten van outsourcingprocessen;
  • de invoering van btw-beheersmaatregelen en de inrichting van btw-systemen en -processen;
  • de btw-gevolgen van de aankoop en verkoop van bedrijfsonderdelen;
  • de btw-gevolgen van intragroeptransacties.

 Daarnaast hebben onze adviseurs een uitgebreide kennis van de assurantiebelasting.

De Indirect Tax Financial Services Group van Meijburg & Co is goed op de hoogte van de btw-gevolgen van de uitdagingen waarmee de verzekeringssector wordt geconfronteerd. Wij helpen u graag verder bij het vertalen van deze thema’s naar uw specifieke situatie. Wilt u meer weten over de btw-positie van financiële instellingen in het algemeen, klikt u dan op deze link naar 'Btw in de financiële sector'. Wilt u meer weten over de btw-positie van vermogensbeheerders, bewaarders en brokers,klikt u dan op deze link naar de factsheet 'Btw voor de verzekeringssector'.

Voor algemene informatie over onze dienstverlening aan verzekeraarsn kunt u hier klikken.