Vormt de btw een van uw grootste kostenposten?

Financiële instellingen hebben net als alle andere ondernemingen te maken met btw. Het grote verschil is echter dat de door financiële instellingen betaalde btw (grotendeels) een kostenpost is. Oorzaak hiervan is dat financiële instellingen btw-vrijgestelde diensten verrichten. Voor zover de btw toerekenbaar is aan vrijgestelde activiteiten kan deze niet worden teruggevraagd. Hierdoor is de betaalde btw voor veel financiële instellingen zelfs een top 5-kostenpost. In een tijd waarin de beheersing van kosten hoog op de agenda staat, is het belangrijk de btw-druk bij financiële instellingen niet te hoog te laten oplopen. Bovendien is het van belang dat de btw-positie in overeenstemming is met de fiscale wetgeving en dat die fiscale positie ook nog maatschappelijk verantwoord is.

Telkens weer blijkt dat sectorkennis onontbeerlijk is om tot een efficiënte btw-positie te komen die in overeenstemming is met wet en regelgeving. Daarnaast is samenwerking met IT-specialisten van groot belang, zodat de btw-systemen en btw-processen zodanig zijn ingericht dat de btw-positie efficiënt kan worden beheerst. De adviseurs van de Indirect Tax Financial Services Group van Meijburg & Co hebben uitgebreide ervaring in het bepalen van de btw-risico’s en -kansen van financiële instellingen. Zij werken dagelijks met deze sector samen en zijn u graag van dienst.

Wilt u meer weten over de btw-positie van financiële instellingen in het algemeen, klikt u dan op deze link naar de factsheet 'Btw in de financiële sector'. Wilt u meer weten over de btw-positie van de volgende specifieke gebieden binnen de financiële sector, klikt u dan op een van de volgende links:

  • Btw en Banking
  • Btw en Insurance
  • Btw en Investment management
  • Btw en Payment services

Voor algemene informatie over onze dienstverlening aan financiële instellingen kunt u hier klikken.