Binnen de overkoepelende High Growth Markets Group verleent het landenteam India van Meijburg & Co in nauwe samenwerking met KPMG India belastingadvies aan ondernemingen en particulieren met grensoverschrijdende belangen, investeringen of activiteiten. De professionals die werkzaam zijn binnen dit landenteam, hebben specifieke kennis en ervaring op dit 'grensvlak' en zijn daarom als geen ander in staat u in fiscaal opzicht efficiënt en deskundig bij te staan. 
De kernactiviteiten van het landenteam bestaan met name uit advisering bij:

 • het starten en (her)structureren van ondernemingsactiviteiten in of vanuit India
 • grensoverschrijdende overnames, fusies, reorganisaties en herstructureringen
 • grensoverschrijdende financieringen
 • investeringen in vastgoed in of vanuit India
 • de keuze van rechtsvormen (ook samenwerkingsverbanden)
 • intercompany dienstverlening en goederenleveranties (transfer pricing)
 • het opzetten van een Europees hoofdkantoor of service center in Nederland
 • het opzetten van equipment en content-leasestructuren met India
 • uitzending van personeel naar of van India
 • grensoverschrijdende optie- en pensioenregelingen
 • emigratie naar of van India
 • inlichtingenverstrekking en informatie-uitwisseling tussen beide landen

De advisering strekt zich uit tot onder meer de Nederlandse en Indiase vennootschapsbelasting, btw, douane, loon- en inkomstenbelasting, sociale verzekeringen, bronheffingen, successierecht en Indiase lokale heffingen. De nauwe samenwerking tussen de professionals van Meijburg & Co en van KPMG Indiadraagt ertoe bij dat de juiste keuzes worden gemaakt bij toepassing van regelgeving van beide landen. Desgewenst kan coördinatie plaatsvinden van advieswerkzaamheden op niet-fiscale terreinen, zoals juridische en administratieve dienstverlening.