Een familiebedrijf leiden is als jongleren. De doelstellingen van het bedrijf – groei en goede resultaten realiseren – lopen niet altijd parallel met de behoeften en verwachtingen van de familieleden.

Door een familiebedrijf beter te besturen kunnen de bedrijfsresultaten worden verbeterd en kan tegelijkertijd aan de verwachtingen van alle familieleden worden voldaan. Het behoud van dit soms wankele evenwicht kan de directie van Familiebedrijven de nodige kopzorgen opleveren:

 • Hoe kunnen we familiekwesties en zakelijke problemen van elkaar scheiden?
 • Hebben we een effectieve structuur voor besluitvorming en communicatie?
 • Komen onze strategische zakelijke doelen overeen met de afgesproken familiewaarden en ambities voor het bedrijf?
 • Hoe benoemen en beoordelen we nieuwe leden van de directie?
 • Hoe groot moet het aandeel managers en passieve aandeelhouders zijn die lid zijn van de familie?
 • Wat zijn onze plannen voor de korte, middellange en lange termijn, en welke risico’s lopen we bij het realiseren ervan? 

De noodzaak tot het formaliseren van de regels binnen een familiebedrijf en het implementeren van een governance-structuur wordt met name actueel wanneer de oprichter van het bedrijf de dagelijkse leiding uit handen geeft en de organisatie van generatie op generatie overgaat. En wanneer een bedrijf een omvang en complexiteit bereikt die niet meer geschikt is voor informelere managementstijlen, is de tijd aangebroken om een effectievere governance-structuur te overwegen.

Familie

 • Zorg voor speciale communicatiekanalen (bijvoorbeeld familiebijeenkomsten of een familieberaad) waar belangrijke strategische beslissingen worden besproken en waarmee de (ver)binding van de familie met het bedrijf kan worden bevorderd.
 • Benoem een effectief adviesorgaan waarin ook onafhankelijke leden van buiten de familie zitting hebben.
 • Stel een familiestatuut op. Dit is geen garantie dat er tussen familieleden geen conflicten meer ontstaan over het bedrijf, maar het kan wel als hulpmiddel dienen bij het oplossen van conflicten. Bovendien is het een stimulans voor de familie om na te denken over belangrijke onderwerpen die te maken hebben met de toekomst van het familiebedrijf, die anders wellicht op de lange baan zouden worden geschoven.
 • Stel richtlijnen en beleid op, zodat de familie beslissingen kan nemen over hun individuele en collectieve toekomstige aandeel in de leiding en de eigendom van het familiebedrijf.

Het bedrijf

 • Ontwikkel een duidelijke visie die een goede strategische planning oplevert.
 • Zorg dat u inzicht hebt in uw zakelijke risico’s en beheers deze.
 • Ga op zoek naar mogelijke problemen en onregelmatigheden, zodat die niet over het hoofd worden gezien of genegeerd.
 • Bewaak en evalueer de zakelijke prestaties en besteed aandacht aan de belangrijkste trends en ontwikkelingen.
 • Stel vast wat de belangrijkste zakelijke grondslagen zijn van uw bedrijf, die waarde vertegenwoordigen en groei stimuleren.
 • Zet een effectief raamwerk op om zekerheid te garanderen, met managementcontroles en interne en externe audits.

Eigendom

 • Stel criteria op voor familieleden die eigenaar willen worden.
 • Stel een aandeelhoudersovereenkomst op waarin is vastgelegd dat het overkoepelende management wordt ondersteund welke de opvolgingsdoelen (bijvoorbeeld dat het bedrijf in de familie moet blijven) zijn, welke strategische beslissingen moeten worden goedgekeurd en hoe de winst die het bedrijf genereert wordt besteed en/of verdeeld.
 • Overweeg of het zinvol is een familietrust of familiestichting op te richten om het familievermogen te beschermen en maximaal belastingvoordeel te behalen.
 • Zorg ervoor dat het testament van de eigenaar overeenstemt met het opvolgingsplan.
 • Maak een vastgoedplan.

Begin op tijd zodat u een goede uitgangspositie hebt om uw harde werk volledig tot zijn recht te laten komen.

Meijburg & Co. kan u helpen door uw belangrijkste beslissingen onder de loep te nemen, zodat u zeker weet dat ze even goed zijn voor het bedrijf als voor de familie. Wij willen een regelmatige dialoog met u aangaan waarin we familie- en zakelijke kwesties bespreken. We helpen u bij het formuleren van een toekomststrategie, waarbij we altijd rekening houden met het feit dat de familie, het bedrijf en de eigedom onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Al onze diensten worden geleverd door deskundige interdisciplinaire teams die ervaring hebben met de invloed van de familiecomponent op zakelijke beslissingen en governance.