U heeft jarenlang hard gewerkt om uw bedrijf op te bouwen en tot een succes te maken en u wilt dat het in de familie blijft.

Volgens schattingen zal zeventig procent van alle familiebedrijven de volgende generatie niet halen. Wilt u dat uw bedrijf bij de dertig procent hoort die het wel redt en uw kapitaal behouden voor toekomstige generaties, dan is vooruit plannen essentieel. U bent er misschien nog niet klaar voor om het stokje door te geven. Maar als u nu vast een opvolgingsplan maakt, garandeert u een soepele overdracht in de toekomst en vermijdt u de vele valkuilen die u onderweg tegenkomt.

Waarom slagen zo veel succesvolle zakenmensen er niet in om de opvolging van hun bedrijf goed te regelen?

Mogelijke redenen zijn angst om de controle over het bedrijf te verliezen, niet bereid zijn te investeren in de ontwikkeling van een opvolgings- en vastgoedplan of problemen met het kiezen van een opvolger. Dat laatste kan natuurlijk lastig zijn, zeker wanneer het om familieleden gaat. Het gevolg is dat veel eigenaars van familiebedrijven een afwachtende houding aannemen of zichzelf wijsmaken dat alles vanzelf goed komt.

Er zitten echter nogal wat haken en ogen aan opvolging, zowel in strategisch als in praktisch opzicht:

 • Is er een geschikt tijdpad voor de opvolging?
 • Zijn er geschikte mensen in de volgende generatie die het bedrijf kunnen overnemen? Hoe ga ik om met de verwachtingen van familieleden die geen of juist wel een rol willen spelen in het bedrijf?
 • Krijgen mijn opvolgers de juiste ondersteuning en beschikken ze over zakelijke netwerken waar ze op kunnen terugvallen wanneer ze het roer overnemen?
 • Welke nieuwe ideeën zou de volgende generatie willen inbrengen in het bedrijf en is het verstandig deze nu al te bespreken?
 • Hebben we op managementposities mensen van buiten de familie nodig, als gevolg van gebrek aan belangstelling binnen de familie en/of om te garanderen dat 'de juiste man op de juiste plek' terechtkomt?
 • Wie moet aandelen bezitten, hoe worden die verkregen (methode/financiering) en welke fiscale gevolgen heeft dit?
 • Welke rol spelen de huidige eigenaars tijdens en na de opvolging?

Wij zijn ervan overtuigd dat het in het belang van de familie en het bedrijf is om een opvolgingsstrategie te hebben. We adviseren u om uw opvolgingsplan met enige regelmaat te herzien, zodat u dat ook met zakelijke strategieën doet.

Dit is niet iets om tot uw pensioen te laten liggen. Stel dat u om de een of andere reden morgen al een opvolger moet benoemen, weet u dan wie dat zou moeten zijn? We willen uw zorgen graag verlichten en een effectieve overdracht van uw bedrijf mogelijk maken. Vanuit onze ervaring adviseren we u om eens over de volgende onderwerpen na te denken:

 • Het is niet nodig het opvolgingsproces stop te zetten of te vertragen omdat u nog niet alle antwoorden hebt op de vragen rond het eigenaarschap. U staat er niet alleen voor. De meeste mensen die een familiebedrijf bezitten zijn zich niet bewust van alle mogelijkheden en strategieën die ze in het opvolgingsproces tot hun beschikking hebben.
 • Probeer inzicht te krijgen in de filosofie van de volgende generatie familieleden, want hun ideeën en visie voor het bedrijf kunnen afwijken van de uwe.
 • Denk na over een eerlijke beloning voor elk familielid dat een rol speelt in het bedrijf.
 • Zorg ervoor dat u een plan hebt voor familieleden die naar verwachting geen opvolger of manager zullen worden in het bedrijf.
 • Zorg ervoor dat belastingvraagstukken een integraal onderdeel vormen van uw plan, zodat u de waarde van het bedrijf of het vermogen dat wordt overgedragen kunt maximaliseren.

Hoe kunnen wij u helpen?

In Meijburg & Co's benadering van opvolgingsplanning gebruiken we een aantal instrumenten die ons een breed inzicht geven in de relevante aspecten van de familie, het bedrijf en andere belanghebbenden.

Natuurlijk is onze eigen expertise, opgedaan tijdens onze jarenlange samenwerking met succesvolle bedrijfseigenaren, onze belangrijkste kwaliteit. Op basis daarvan kunnen we met u van gedachten wisselen over de gevolgen van al uw mogelijke beslissingen op het gebied van opvolging, waarbij we aandacht besteden aan uw persoonlijke en zakelijke belastingpositie, beloningsstrategieën en scenarioplanning. Met onze proactieve en betrokken dienstverlening bieden wij ondersteuning op de lange termijn bij de beslissingen die u moet nemen.