Heeft uw onderneming een werknemersparticipatieregeling, zoals een aandelenoptieregeling, waaraan werknemers over de hele wereld deelnemen? Hebt u een gecentraliseerd systeem ingevoerd waarmee u met betrekking tot deze regelingen voldoet aan de inhoudingsverplichtingen in de landen waar uw onderneming actief is? En beschikt u over de middelen om na te gaan of in al die landen daadwerkelijk wordt voldaan aan de verplichtingen, zowel met betrekking tot uitgezonden werknemers als plaatselijke werknemers die deelnemen aan een participatieregeling van de moedermaatschappij? Hoe zorgt u ervoor dat werknemers die besluiten hun opties uit te oefenen snel kunnen beschikken over het betreffende aantal aandelen of het juiste bedrag?

Global Equity Tracker (GET) van KPMG is een web-based hulpmiddel waarmee u de beloning uit participatieregelingen snel en accuraat verstrekt aan uw werknemers, waar ter wereld zij zich ook bevinden. Bovendien wordt u ondersteund bij het voldoen aan uw inhoudings- en rapportageverplichtingen in de landen waar uw onderneming actief is.

Kenmerken van GET

  • veelzijdigheid: te gebruiken voor een veelheid aan participatieregelingen, zoals aandelenoptieplannen, 'restricted stock plans' en 'restricted stock units'
  • maatwerk: eenvoudig in te stellen op uw specifieke regelingen
  • flexibiliteit: kan ook worden toegepast voor uitgezonden werknemers (expatriates)
  • gemak: web-based toepassing, dus geen installatie van software of onderhoud van hardware
  • compatibiliteit: koppeling is mogelijk aan interne of externe werknemersbestanden, loonadministratie en andere personeelsadministratiesystemen

Voordelen van GET: 

  • ondersteuning bij het voldoen aan loonheffingsverplichtingen
  • snellere verstrekking van prestatiegebonden beloning aan uw werknemers
  • gebruiksgemak
  • tijd- en kostenbesparing doordat handmatige handelingen worden geautomatiseerd
  • vermindering van compliancerisico’s