De landendesk Frankrijk van Meijburg & Co verleent in nauwe samenwerking met FIDAL en KPMG in Frankrijk belastingadvies aan ondernemingen en particulieren met grensoverschrijdende belangen, investeringen of activiteiten. De professionals die werkzaam zijn bij deze landendesk, hebben specifieke kennis en ervaring op dit ‘grensvlak’. Daarom zijn zij als geen ander in staat u in fiscaal opzicht efficiënt en deskundig bij te staan. De kernactiviteiten van de landendesk bestaan met name uit advisering bij: 

 • het starten en structureren van ondernemingsactiviteiten in of vanuit Frankrijk
 • grensoverschrijdende overnames, fusies, reorganisaties en herstructureringen
 • grensoverschrijdende financieringen
 • investeringen in vastgoed in of vanuit Frankrijk
 • de keuze van rechtsvormen en samenwerkingsverbanden
 • intercompany dienstverlening en goederenleveranties (transfer pricing)
 • het opzetten van een Europees hoofdkantoor of service center in Nederland
 • wijzigingen in wet en jurisprudentie in Frankrijk met gevolgen voor Nederlandse investeerders
 • uitzending van personeel naar of van Frankrijk
 • grensoverschrijdende optie- en pensioenregelingen
 • emigratie naar of van Frankrijk
 • inlichtingenverstrekking en informatie-uitwisseling tussen beide landen

De advisering strekt zich uit tot onder meer de Nederlandse en Franse vennootschapsbelasting, btw, douane, loon- en inkomstenbelasting, sociale verzekeringen, bronheffingen, successierecht en Franse lokale heffingen. De nauwe samenwerking tussen de professionals van Meijburg & Co enerzijds en van FIDAL en KPMG in Frankrijk anderzijds draagt ertoe bij dat de juiste keuzes worden gemaakt bij toepassing van regelgeving van beide landen. Desgewenst kan coördinatie plaatsvinden van advieswerkzaamheden op niet-fiscale terreinen, zoals juridische en administratieve dienstverlening.

Op dit moment is een van onze medewerkers voor de lange termijn uitgezonden naar het kantoor in Parijs van FIDAL, het advocatenkantoor waar voor de advisering op het terrein van de Franse belastingwetgeving vaak mee wordt samengewerkt. Deze uitzending maakt het mogelijk om onze klanten die met Frankrijk te maken hebben zo optimaal mogelijk van dienst te zijn.