De Fiscale Procesgroep van Meijburg & Co: oppositie op maat

Het contact tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst is in de loop der jaren behoorlijk veranderd. Oorzaken daarvan zijn belangrijke ontwikkelingen als de invoering van het horizontaal toezicht, de invloed van de Algemene wet bestuursrecht op het fiscaal procesrecht, de invoering van nieuwe boetes en de verhoging van bestaande fiscale boetes. Ook niet-fiscale ontwikkelingen als de voortschrijdende mondialisering en automatisering spelen hierbij een belangrijke rol. Anders dan in het verleden verwacht de Belastingdienst tegenwoordig van belastingplichtigen een houding die meer is gericht op overleg, het vooraf afstemmen van standpunten en het 'compliant' en ‘in control’ zijn.

De keerzijde hiervan is wel dat sneller dan voorheen wordt overgegaan tot een strengere aanpak. Belastingplichtigen hebben daarom meer dan eerst professionele begeleiding nodig in hun contacten met de Belastingdienst, waarbij het belangrijker dan ooit is om goed te weten wat hun rechten en verplichtingen zijn.

Daarom een specialist

De specialisten van de Fiscale Procesgroep van Meijburg & Co zijn bij uitstek toegerust om belastingplichtigen te begeleiden in dit veranderde speelveld. Naast het regelmatig publiceren in verschillende toonaangevende vakbladen houden wij ons dagelijks bezig met procederen en het formeel belastingrecht en beschikken wij over jarenlange ervaring en grote kennis op dit gebied.

Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit de begeleiding van zowel nationale als internationale verzoeken om informatie, de begeleiding van belastingcontroles en het voeren van onderhandelingen met de Belastingdienst om tot een compromis te komen. Ook kunnen wij u begeleiden in een mediation met de Belastingdienst. Verder kunt u bij ons terecht voor advisering over de toepassing van algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daarnaast beoordelen wij eventuele boeterisico’s voor u en mocht het onverhoopt tot een beboeting komen, dan begeleiden wij u in het verdere traject. Ten slotte hebben wij ruime ervaring in de begeleiding van inkeertrajecten.

Oppositie op maat

De genoemde werkzaamheden raken alle belastingsoorten, zoals de inkomsten-, vennootschaps-, dividend-, loon- en/of omzetbelasting. Vanzelfsprekend werken de specialisten van de Fiscale Procesgroep nauw samen met andere fiscale professionals van Meijburg & Co die zijn betrokken bij de kwestie. Deze geïntegreerde benadering garandeert dat uw belangen bij een discussie of geschil met de Belastingdienst zowel formeel als inhoudelijk zo goed mogelijk worden behartigd. Dat leidt tot echte oppositie op maat!

Internationaal netwerk

Naast deze werkzaamheden op nationaal gebied opereert de Fiscale Procesgroep ook internationaal. Dit gebeurt binnen de wereldwijde organisatie van KPMG en het daarbinnen bestaande netwerk Dispute Resolution and Controversy Services. Hierdoor kunnen wij u zowel in Nederland als wereldwijd de beste oplossing voor uw grensoverschrijdende discussies met de diverse belastingautoriteiten bieden.

Procederen

Komt het uiteindelijk toch aan op een fiscale procedure omdat u zich niet kunt verenigen met een opgelegde aanslag of een afgewezen teruggaafverzoek, dan kunnen de specialisten van de Fiscale Procesgroep deze van begin tot einde voeren. Wij begeleiden u vanaf het instellen van bezwaar bij de Belastingdienst, het voeren van de beroepsprocedure voor de rechtbank en het hoger beroep bij het gerechtshof tot aan de cassatie voor de Hoge Raad. Ook kunnen wij ondersteuning bieden in de vorm van een beoordeling van uw procespositie, een tactische procesondersteuning, cassatieadvies of een second opinion van een lopende procedure. Kortom: iedere fiscale discussie of procedure biedt onzekerheid, maar wanneer u zich laat bijstaan door de specialisten van de Fiscale Procesgroep van Meijburg & Co hebt u in ieder geval de zekerheid dat uw geschil met de fiscus op de meest adequate wijze wordt behandeld!