Als u nadenkt over de toekomst van uw familiebedrijf en over welke richting het uitgaat, is het belangrijk om uzelf een aantal kritische vragen te stellen.

De belangrijkste vragen die met groei te maken hebben, zijn: 

 • Hoe bereiken we groei?
 • Hoe beheersen we de groei?
 • Hoe weten we wanneer en hoe we het bedrijf moeten aanpassen om de groei bij te houden?

Bij het formuleren van een groeiplan zijn een paar zaken van belang, vooral voor familiebedrijven:

 • Staan alle familieleden achter de groeistrategie? Zo nee, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze ons steunen?
 • Hebben we voldoende invloed van buitenaf ingebouwd in onze groeistrategie (of te veel), zodat we zeker weten dat we alle kansen benutten?
 • Hoe moeten we niet-familieleden in onze plannen opnemen?
 • Moeten we ons bestaande opvolgingsplan en familiestatuut herzien in verband met onze groeistrategie?

Winst maken is bepaald niet de slechtste reden om te willen groeien, maar in de meeste gevallen is het niet per se de beste of belangrijkste reden. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans op toenemende complexiteit en stijgende kosten, met als gevolg een onvermijdelijk verlies van controle. In een familiebedrijf is dit extra goed voelbaar.

De meeste bedrijven bereiken groei op een organische manier. Wanneer u op nul begint, kan het echter erg veel tijd en moeite kosten om in uw markt voet aan de grond te krijgen.

Bedrijven met een sterk merk hebben een voorsprong, maar ook zij moeten hard werken om de continuïteit van hun bedrijf te waarborgen. Een andere manier om groei te realiseren is door middel van overnames, dus door een bestaand bedrijf over te nemen als aanvulling op uw eigen bedrijf.

Welke route u ook kiest, voor duurzame groei is het cruciaal dat u inzicht hebt in de markt, de juiste mensen om zich heen verzamelt om een business plan te maken en die producten en diensten levert die de markt vraagt. Vervolgens is het essentieel dat u over de juiste systemen, processen en controlemechanismen beschikt om de groei te kunnen ondersteunen.

In een groeiend bedrijf moet de dagelijkse leiding regelmatig evaluaties uitvoeren om te waarborgen dat het bedrijf aan zijn doelen kan blijven beantwoorden. Op basis van deze evaluatie kan, vaak met hulp van een externe blik, een plan worden opgesteld voor toekomstige groei.

Om te kunnen bepalen wanneer een groeiend bedrijf moet worden aangepast, is het van belang dat u toegang hebt tot benchmarkgegevens over uw concurrenten en tot andere marktgegevens.

Hoe kunnen wij u helpen? 

KPMG beschikt over interdisciplinaire teams die u kunnen helpen bij het ontwikkelen van een groeistrategie en ervoor kunnen zorgen dat u deze effectief kunt implementeren.

 • Corporate Finance-advies – bijvoorbeeld strategisch advies en dienstverlening op het gebied van deal management bij acquisitie, verkoop, fusies en overnames, strategieën voor particulier vermogen, taxaties en redelijkheidsverklaringen, gestructureerde financiering en financiering met vreemd vermogen.
 • Transaction Services-ondersteuning – due diligence-onderzoek voor transacties, waaronder overname, verkoop, herfinanciering en beursintroducties (IPO’s). 
 • Belastingadvies – hoe u transacties zo belastingvriendelijk mogelijk kunt structureren, advies over de fiscale gevolgen van de verschillende opties (vennootschapsbelasting, loonheffingen, btw en inkomstenbelasting). 
 • Herstructureringsadvies – we hebben een herstructureringsteam dat regelmatig samen met bedrijven kijkt hoe de cashflow en het bedrijfskapitaal kunnen worden vergroot, zodat er middelen kunnen worden vrijgemaakt voor het realiseren van de groeistrategie.

We kunnen u ook adviseren over internationale uitbreiding en overheidssubsidies. We kunnen u informeren over de vele subsidiemogelijkheden en ondersteuningsprogramma’s van de overheid, zodat u kunt gaan exporteren, joint ventures kunt aangaan of een vestiging in het buitenland kunt openen.

 • Waarderingen – wij kunnen u behulpzaam zijn met waarderingen bij transacties, ongeacht of u de kopende of de verkopende partij bent.

Onze dienstverlening is zeer waardevol bij het realiseren en managen van groei, maar het is onze ervaring dat familiebedrijven alleen kunnen groeien als de familiecomponent effectief in het beleid wordt meegenomen. Anders kan de groei gehinderd worden of zelfs afnemen. Het succes van uw groeistrategie wordt mede bepaald door belangrijke kwesties als opvolging, eigenaarschap en governance van zowel de familie als het bedrijf.