Iedereen is het erover eens dat de familiecomponent familiebedrijven een groot concurrentievoordeel biedt boven andere bedrijven. Dit concurrentievoordeel kan echter zomaar omslaan in een bedreiging als dit niet goed wordt beheerst. Zakelijke risico’s ontstaan als gevolg van zowel interne als externe druk.

Een voorbeeld van een externe invloed is het huidige economische klimaat, dat bedrijfseigenaren dwingt meer rekening te houden met grote risicofactoren die de prestaties van het bedrijf negatief kunnen beïnvloeden, zoals de wereldwijde recessie, fluctuerende koersen, beperkte kredietmogelijkheden en dalend consumentenvertrouwen.

Familiebedrijven zijn er in de loop der jaren goed in geslaagd dergelijke risico’s te beheersen. Het is onze ervaring dat hun bereidheid naar de langere termijn te kijken en hun vermogen in geval van nood op hun familie terug te vallen, inclusief de minder directe familieleden, ertoe bijdragen dat ze in moeilijke tijden het hoofd boven water kunnen houden. 

Vooral voor eigenaren van familiebedrijven die door externe managers worden geleid en bestuurd is externe zekerheid van belang.

Buiten het terrein van de traditionele audit zijn er talloze onderwerpenom over na te denken wanneer u proactiever wilt omgaan met risicomanagement.

Beschikt u over accurate managementinformatie en prestatiemetingen om uw bedrijf goed te kunnen leiden?

  • Is de kwaliteit van de niet-financiële informatie die u ontvangt even betrouwbaar als de informatie die door uw boekhoudsystemen wordt geleverd?
  • Hebt u behoefte aan meer zekerheid over uw investeringsbeslissingen voor uw bank, directie, Raad van Commissarissen, of over de kwaliteit van uw gegevens, of de kwaliteit van uw resultaten vergeleken met de prognoses? Hebt u meer zekerheid nodig voordat u besluit tot een overname of wanneer u het risico van kapitaalverlies of faillissement na een overname wilt minimaliseren?
  • Wilt u zekerheid hebben over uw toeleveringsketen en -processen en over controlemechanismen om reputatieschade te voorkomen?

Om deze cruciale aspecten van uw bedrijf goed aan te pakken moet u proactief zijn, zodat u kunt anticiperen op alle veranderingen in de macro-omgeving die op u, uw familie en uw bedrijf van invloed zijn. Als u ervoor zorgt dat uw bedrijf over de beste mensen, systemen en processen beschikt, verkeert u in een goede positie om de risico’s die een Familiebedrijf met zich brengt het hoofd te bieden.

Hoe kunnen wij u helpen? 

Zoals u mag verwachten voldoet een audit van KPMG aan onze kernwaarden, zoals integriteit, en krijgt u van ons een solide en onafhankelijk oordeel. Onze zichtbare en voortdurende toewijding aan kwaliteit in al onze teams zal u evenmin verbazen; maar hoe zit het met onze doelstelling van innovatie en durf? Ook dit zijn kernwaarden die onze auditteams helpen om te gaan met aannames en hen meer inzicht geven, zodat ze een efficiënte dienstverlening kunnen bieden die de financiële audit overstijgt.

De auditmethode van KPMG is zo opgezet dat we ons richten op de risico’s die een materieel effect kunnen hebben op uw financiële verslaglegging; dit houdt in dat we uw controlemechanismen testen om risico’s op het gebied van financiële verslaglegging te beperken. Daarnaast melden we potentiële bedrijfsrisico’s aan u, zodat u beter op veranderingen kunt anticiperen.

Ten slotte onderkennen we dat de controle van uw jaarrekening waardevolle zakelijke inzichten kan opleveren. Mensen die een Familiebedrijf leiden moeten echter steeds meer vertrouwen op vormen van zekerheid die de traditionele externe controle overstijgen, en doen dat ook. De vaardigheden, striktheid en solide aanpak die we als accountants in veel onderdelen van uw bedrijf toepassen, komen op een vergelijkbare manier tot uitdrukking in onze assurance-dienstverlening.