Familiebedrijven: een unieke dynamiek van familie, eigendom en bedrijf

Familiebedrijven vormen de ruggengraat van de economie, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Ze leveren een cruciale bijdrage aan innovatie, werkgelegenheid en welvaart. Meer dan andere bedrijven zijn ze gericht op duurzame ontwikkeling op de langere termijn. Ze werken niet met het geld van anonieme aandeelhouders maar met het familiekapitaal; ze denken in generaties in plaats van in kwartalen. Lokaal of regionaal geworteld, zijn ze actief op nationale en internationale markten. Karakteristiek voor familiebedrijven is het samenspel – en soms het spanningsveld – tussen familieleden, eigenaren en het bedrijf, ieder met hun eigen rollen en verwachtingen. Het bekende drie-cirkel-model voor het familiebedrijf geeft deze dynamiek goed weer.

De verwevenheid van de verschillende belangen in de drie sferen is zowel de unieke kracht van als de unieke uitdaging voor een familiebedrijf:

  • Het management van de onderneming is verantwoordelijk voor de groei en de winstgevendheid van de onderneming;
  • De aandeelhouders zijn gericht op behoud van en rendement op hun vermogen;
  • Vanuit het perspectief van de familie is er het langetermijnbelang bij harmonieuze verhoudingen, met zowel aandacht voor individuele wensen en behoeften als voor het veilig doorgeven van de onderneming naar de volgende generatie.

De uitdaging voor alle betrokkenen bestaat erin om de balans te vinden tussen de potentieel verschillende belangen en verwachtingen. Deze verschillende perspectieven nemen we Meijburg & Co bij onze advisering in aanmerking, om de performance van de onderneming, de continuïteit van het familievermogen en de familiebelangen met elkaar te verbinden.

In onze samenwerking met families en hun bedrijven geloven we bij Meijburg & Co in een persoonlijke, integrale, resultaatgerichte benadering van deze onderwerpen. Of het nu gaat om de fiscale gevolgen van de emigratie van een familielid, een vakantiewoning in het buitenland of om de strategische structurering van het familievermogen uit een oogpunt van diversificatie en risicobeheersing. In Nederland en internationaal, met ons netwerk van 155.000 medewerkers in 155 landen.

Met Familie & Bedrijf streven we naar een langdurige verbintenis aan met huidige en toekomstige eigenaren van familiebedrijven die meerdere generaties beslaan. We willen meer zijn dan een gespecialiseerde deskundige; we willen u in continuïteit als trusted advisor ter zijde staan. Want het zijn de mensen die het verschil maken, bij Meijburg & Co al sinds 1939.

Wij denken dat het essentieel is om recht te doen aan de verschillende dimensies van familie, eigendom en bedrijf bij het omgaan met een aantal wezenlijke thema’s: