Hebt u buitenlandse werknemers in dienst voor wie de 30%-regeling geldt? Of geldt deze regeling niet voor uw buitenlandse werknemers maar vergoedt u hun extraterritoriale kosten, zoals verblijfs- en verhuiskosten? Hebt u ook Nederlandse werknemers die tijdelijk in het buitenland werken, bijvoorbeeld in Afrika of Azië, en is uw belastingvoordeel voor deze uitgezonden werknemers maximaal?

Met behulp van de Expatriate Payroll Review (EPR) van Meijburg & Co kunt u nagaan of de kosten die vallen onder de 30%-regeling en de vergoeding van extraterritoriale kosten correct in uw loonadministratie zijn verwerkt. Is dat niet het geval, dan bestaat de mogelijkheid dat u te weinig loonbelasting aangeeft. Dit kan bij een loonbelastingcontrole resulteren in naheffingen met boetes en rentebetalingen. Maar u kunt ook mogelijkheden mislopen om uw belastingpositie te optimaliseren. U kunt immers belasting besparen door optimaal gebruik te maken van de wettelijke regels voor extraterritoriale kosten.

Kenmerken van de EPR-oplossing

  • een gedetailleerde review van de loongegevens en van de procedures die de loonadministratie, personeelszaken en de financiële afdeling volgen om loongegevens te verzamelen
  • een rapportage die de risico's in kaart brengt (vergezeld van suggesties voor verbeteringen), alsmede mogelijkheden voor belastingbesparingen
  • aanbevelingen voor betere rapportageprocedures tussen de verschillende afdelingen om zeker te stellen dat alle kosten correct in de loonadministratie worden verwerkt
  • (desgewenst) een review na de diverse aanpassingen om na te gaan of de aanpassingen daadwerkelijk en juist zijn doorgevoerd

Voordelen van de EPR-oplossing: 

  • minimaliseert het risico dat te weinig loonbelasting wordt aangegeven, en dus boetes en rentebetalingen worden opgelegd
  • optimaliseert de beloningsstructuur zodat kosten worden gereduceerd
  • verbetert de interne communicatie- en rapportageprocedures met betrekking tot loongegevens
  • bevat aanbevelingen om ervoor te zorgen dat de loongegevens in de toekomst correct worden verwerkt