Als er geen volgende generatie familieleden klaarstaat, bereid of in staat is het bedrijf voort te zetten, kan het zinvoller zijn een uittreedplan op te stellen in plaats van een opvolgingsplan.

In dit scenario moet de familie misschien overwegen niet-familieleden in het management op te nemen, of het bedrijf aan externe partijen te verkopen. Deze externe kopers kunnen werknemers zijn, concurrenten of andere partijen die in uw bedrijfstak of markt actief willen worden.

Uw bedrijf heeft zich wellicht altijd beziggehouden met acquisitie, maar in dit geval kunnen de rollen voor het eerst worden omgedraaid. U hebt misschien zorgen over het verkoopproces of vraagt zich af of verkopen wel de juiste beslissing is:

 • Zou het beter zijn het bedrijf te verkopen in plaats van een opvolgingsstrategie te ontwikkelen?
 • Zo ja, welke opties heb ik dan: verkopen aan een concurrent, aan de huidige werknemers, moet ik op zoek naar een geschikte particuliere investeerder, participatiemaatschappij of zelfs een beursintroductie overwegen?
 • Hoeveel is mijn bedrijf waard en hoe bereid ik het voor op een verkoop?
 • Hoe lang duurt een verkoopproces of een beursintroductie en hoe gaat het in zijn werk?
 • Als ik het bedrijf verkoop, welke gevolgen heeft dat voor mijzelf als het gaat om opbrengst, de verdeling ervan en mijn belastingpositie?
 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat het bedrijf de verkoop overleeft?
 • Hoe kan ik de belangen van de familie beschermen?

Er zijn talloze zaken om over na te denken, maar het is cruciaal om een aantal doelstellingen formuleren, zodat u een goed gevoel hebt bij de verkoop en de opbrengst ervan. Voorbeelden van mogelijke doelstellingen:

 • De totale waarde die uw bedrijf oplevert maximaliseren.
 • Bij het sluiten van een transactie zo veel mogelijk liquide middelen realiseren.
 • Ondersteuning ontvangen (financieel of anderszins) bij initiatieven voor strategische groei.
 • Financiële zekerheid krijgen, het investeringsrisico tot een minimum beperken.
 • Werkgelegenheid op de lange termijn zeker stellen.
 • Een nieuwe onderneming of activiteit beginnen.
 • Vervroegd (of juist later) met pensioen gaan.
 • Het welzijn van de huidige werknemers, klanten en leveranciers beschermen.