Het EU-Verdrag, de daarop gebaseerde richtlijnen en verordeningen en de interpretatie daarvan door het Europese Hof van Justitie, zijn steeds belangrijker voor de fiscale rechtspositie van ondernemingen en particulieren. Zo heeft het Hof bijvoorbeeld beslist dat de niet-aftrekbaarheid van kosten voor buitenlandse deelnemingen in de Nederlandse vennootschapsbelasting in strijd is met de Moeder-dochterrichtlijn en het EG-Verdrag. Nederland heeft daarom zijn wetgeving op dit punt moeten aanpassen.

Hoe kan Meijburg & Co u van dienst zijn?

Meijburg & Co kan u adviseren over alle fiscale aspecten die te maken hebben met: 

  • de verdragsvrijheden
  • non-discriminatie op fiscaal gebied
  • de formele rechtskracht van EU-regelgeving
  • meestbegunstiging
  • het arbitrageverdrag
  • EG-richtlijnen op het terrein van de directe en indirecte belastingen
  • EG-verordeningen over sociale zekerheid en rechtsvormen

Wat is uw voordeel?

Meijburg & Co volgt de ontwikkelingen op het terrein van het Europese belastingrecht nauwgezet. Zo hebben wij alle Nederlandse fiscale wetten getoetst op verenigbaarheid met de EU-regels. Ook weten onze adviseurs welke prejudiciële vragen zijn voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie. Dit zijn vragen van Europese rechters aan het Hof over de uitleg van een bepaling van het EG-Verdrag of van een richtlijn.