Estate planning of ‘successieplanning’ betreft de advisering over de overdracht van vermogen tijdens leven en na overlijden.

Hoe kan Meijburg & Co u van dienst zijn?

De estate planninggroep van Meijburg & Co adviseert hoofdzakelijk:

  • over de fiscale aspecten van huwelijksevoorwaarden, testamenten en schenkingen;
  • bij de afwikkeling van nalatenschappen. In dit proces moeten erfgenamen beslissingen nemen die verstrekkende fiscale gevolgen kunnen hebben;
  • bij vererving of schenking van ondernemingsvermogen en bepaalde aandelen van vennootschappen waarin een onderneming wordt gedreven. Hierbij gelden bepaalde faciliteiten, zoals een vrijstelling tot € 1 miljoen en voor het overige een vrijstelling van 83% en rentedragend uitstel van betaling;
  • over de fiscale gevolgen van overlijden of schenken in grensoverschrijdende situaties, zoals buitenlands vermogen, wonen en/of werken in het buitenland, emigratie en immigratie;
  • accountants, advocaten, bankiers, notarissen en verzekeraars over gecompliceerde fiscale vraagstukken, waar zij tegenaan lopen bij de estate planning voor hun cliënten.

Wat is uw voordeel?

Bij het maken van keuzes in het kader van estate planning spelen de fiscale gevolgen vaak een prominente rol. Om ongewenste verrassingen te voorkomen, is een volledig inzicht in de exacte fiscale consequenties van groot belang. De adviseurs van Meijburg & Co bekijken wat de gevolgen zijn voor de erf-, schenk-, en inkomstenbelasting, maar ook voor de vennootschaps-, overdrachts- en omzetbelasting. 

Waarom Meijburg & Co? 

De complexiteit van de wet- en regelgeving vereist vergaande specialistische kennis. Op verschillende kantoren van Meijburg & Co werken daarom estate planningadviseurs met de benodigde kennis en ervaring op dit gebied. Zij werken nauw samen met onze specialisten op andere fiscale gebieden en met de buitenlandse KPMG-deskundigen. U bent dus verzekerd van een geïntegreerde aanpak en een op maat geschreven advies.