De landendesk Duitsland van Meijburg & Co verleent in nauwe samenwerking met KPMG Duitsland fiscaal advies aan ondernemingen en particulieren met grensoverschrijdende belangen, investeringen of activiteiten. De leden vande landendesk, hebben specifieke kennis en ervaring op het ‘grensvlak’ Nederland / Duitsland. Zij spreken veelal Duits en zijn vertrouwd met de Duitse markt en gewoontes. Diverse leden hebben in Duitsland gestudeerd en/of gewerkt.  De kernactiviteiten van de landendesk bestaan uit advisering bij: 

 • het starten en structureren van ondernemingsactiviteiten in of vanuit Duitsland
 • de vormgeving en implementatie van grensoverschrijdende overnames, fusies, reorganisaties en herstructureringen
 • grensoverschrijdende financieringen
 • investeringen in vastgoed in of vanuit Duitsland
 • de keuze van rechtsvormen (ook samenwerkingsverbanden)
 • intercompany dienstverlening en goederenleveranties (transfer pricing)
 • het opzetten van Europese hoofdkantoren of service centers in Nederland
 • wijzigingen in wet en jurisprudentie in Duitsland met gevolgen voor Nederlandse investeerders
 • uitzending van personeel naar of van Duitsland 
 • grensoverschrijdende optie- en pensioenregelingen 
 • emigratie naar of van Duitsland
 • inlichtingenverstrekking en informatie-uitwisseling tussen beide landen

De advisering omvat onder meer de Nederlandse en Duitse vennootschapsbelasting, btw, douane, loon- en inkomstenbelasting, sociale verzekeringen, bronheffingen, successierecht en Duitse lokale heffingen, zoals de Duitse Gewerbesteuer.

De intensieve samenwerking tussen professionals van Meijburg & Co en onze Duitse collega’s draagt ertoe bij dat de juiste keuzes worden gemaakt bij toepassing van regelgeving van beide landen. Desgewenst kan coördinatie plaatsvinden van advieswerkzaamheden op niet-fiscale terreinen, zoals juridische en administratieve dienstverlening. De leden van de landendesk Duitsland kunnen cliënten in het Duits, Engels en/of Nederlands snel en effectief begeleiden.