Worden de juiste kosten met betrekking tot uw hoofdkantoor correct doorberekend aan de andere bedrijfsonderdelen, in of buiten Nederland?

Een belangrijk aandachtsgebied voor transfer-pricingspecialisten vormt de categorie hoofdkantoorkosten. Belangrijk, juist omdat met betrekking tot deze kosten vaak niet onmiddellijk duidelijk is of sprake is van kosten die moeten worden doorbelast en hoe hoog de winstopslag moet zijn. De OESO-rapporten over dienstverlening in concernverband behandelen hoofdkantoorkosten niet als zodanig. Een onderscheid wordt slechts gemaakt tussen "aandeelhouderskosten" en "kosten van dienstverlening'.

Op basis van moderne softwareapplicaties is Meijburg & Co Global Transfer Pricing Services in staat op efficiënte wijze een kwalitatief hoogwaardig rapport te produceren, dat de fiscus in binnen- en buitenland in de regel zal accepteren als basis voor grensoverschrijdende doorberekening van hoofdkantoorkosten. Onderdelen van dit rapport zijn een kostenanalyse, een functionele analyse en een kostenallocatie.

Een rapport over hoofdkantoorkosten kenmerkt zich door een duidelijke kwantificatie, kwalificatie en allocatie van de hoofdkantoorkosten.

Overige voordelen

  • beter inzicht in de organisatie en de bedrijfsprocessen
  • geeft meer gewicht aan de totale transfer-pricingdocumentatie
  • vermijden van geschillen met de belastingdienst in binnen- en buitenland
  • kostenefficiënt door expertise en gebruikmaking van software en templates