Veel ondernemingen zijn zich er in de praktijk onvoldoende van bewust, dat de vaste kostenvergoedingen die worden betaald aan werknemers moeten zijn gespecificeerd naar aard en veronderstelde omvang. Volgens de rechtspraak moeten werkgevers beseffen dat een deugdelijke administratieve onderbouwing noodzakelijk is voor de vaste kostenvergoedingen. De afwezigheid van een deugdelijke onderbouwing leidt tot potentiële risico's op het gebied van loonbelasting en sociale verzekeringen.

Meijburg & Co heeft daarom het softwareprogramma Declatax ontwikkeld, waarmee ondernemingen op een (kosten)efficiënte en gestructureerde wijze de vaste kostenvergoedingen kunnen specificeren naar aard en omvang.

Mogelijkheden van DeclaTax:

  • het elektronisch aanleveren en verwerken van de gegevens over de gemaakte kosten;
  • een beoordeling van de kosten op fiscale aanvaardbaarheid;
  • externe of interne begeleiding van het kostenonderzoek.

Voordelen van DeclaTax:

  • een minimale administratieve en organisatorische belasting;
  • een optimaal onderzoeksresultaat;
  • desgewenst periodieke voortgangsrapportages;
  • de mogelijkheid van directe bij- en aansturing;
  • elektronische reminders;
  • vermijden van naheffingen en boetes.