CO² compensatie & cooking stoves voor Kenia

Meijburg compenseert met ingang van 1 januari 2009 haar totale CO2-uitstoot. Dit betekent dat alle CO2 uitstoot die is gemoeid met de huisvesting (energie en verwarming), papierverbruik en het transport (met auto, openbaar vervoer en vliegtuig) volledig wordt gecompenseerd volgens de Gold Standard.

Vanaf 1 januari 2012 steunen wij een project waarmee we een directere impact kunnen maken. We vergoeden namelijk jaarlijks ongeveer 4000 ‘cooking stoves’, oftewel houtovens voor gezinnen in Kenia. 

Deze houtovens zijn ontwikkeld ter vervanging van het traditionele koken op open vuur. Door de efficiënte verbranding van deze houtovens is er veel minder hout nodig, is de CO2-uitstoot teruggebracht en is er nauwelijks tot geen rookontwikkeling. Hierdoor wordt een aanzienlijke reductie van CO2-uitstoot gerealiseerd. Deze vermindering in CO2-uitstoot resulteert in CO2-credits die de financiering van dit project mogelijk maken. Bovendien leidt het gebruik van de oven tot schonere lucht en minder gezondheidsklachten van de koks!

Bekijk dit filmpje voor meer informatie.

Cooking stove