Binnen de overkoepelende High Growth Markets Group verleent het landenteam China van Meijburg & Co in nauwe samenwerking met KPMG China belastingadvies aan ondernemingen en particulieren met grensoverschrijdende belangen, investeringen of activiteiten. De professionals die werkzaam zijn bij dit landenteam, hebben specifieke kennis en ervaring op dit ‘grensvlak’. Daarom zijn zij als geen ander in staat u in fiscaal opzicht efficiënt en deskundig bij te staan.
De kernactiviteiten van het landenteam bestaan met name uit advisering bij:

 • het starten en structureren van ondernemingsactiviteiten in of vanuit China
 • grensoverschrijdende overnames, fusies, reorganisaties en herstructureringen
 • grensoverschrijdende financieringen
 • investeringen in vastgoed in of vanuit China
 • de keuze van rechtsvormen (ook samenwerkingsverbanden)
 • intercompany dienstverlening en goederenleveranties (transfer pricing)
 • het opzetten van een Europees hoofdkantoor of service center in Nederland
 • wijzigingen in wet en jurisprudentie in China met gevolgen voor Nederlandse investeerders
 • uitzending van personeel naar of van China
 • grensoverschrijdende optie- en pensioenregelingen
 • emigratie naar of van China
 • inlichtingenverstrekking en informatie-uitwisseling tussen beide landen

De advisering strekt zich uit tot onder meer de Nederlandse en Chinese vennootschapsbelasting, btw, douane, loon- en inkomstenbelasting, sociale verzekeringen, bronheffingen, successierecht en Chinese lokale heffingen. De nauwe samenwerking tussen de professionals van Meijburg & Co en van KPMG China draagt ertoe bij dat de juiste keuzes worden gemaakt bij toepassing van regelgeving van beide landen. Desgewenst kan coördinatie plaatsvinden van advieswerkzaamheden op niet-fiscale terreinen, zoals juridische en administratieve dienstverlening.