De Nederlandse omzetbelasting is gebaseerd op Europese btw-regelgeving en dient daarmee in overeenstemming te zijn. Belastingplichtigen kunnen bij afwijkingen tussen de Nederlandse wet en de Europese regelgeving de voor hen meest voordelige btw-positie kiezen (hierover kunt u meer lezen bij Formele rechtskracht). Die positie kan van geval tot geval verschillen. 
Een voorbeeld van een verschil tussen de Nederlandse wet en de Europese btw-regelgeving bestaat op dit moment met betrekking tot de btw-vrijstelling voor medische dienstverlening.