Op 1 april 2016 bestond de nieuwe btw-reisbureauregeling vier jaar. De regeling heeft bijzondere regels geïntroduceerd voor de heffing van btw op reizen. In de praktijk leidt de regeling tot vele vragen van ondernemers.

Anders dan de naam doet vermoeden, is de reisbureauregeling niet alleen van toepassing op reisbureaus. Weet u zeker dat u voldoet aan de wettelijke verplichtingen van de reisbureauregeling? Met de btw quickscan van Meijburg & Co krijgt u de kansen en bedreigingen helder in beeld!

Met de btw quickscan beoordelen wij in hoeverre de reisbureauregeling op uw onderneming van toepassing is, en of de btw-positie van uw bedrijf of instelling daarbij optimaal is. Wij analyseren daarnaast of uw btw-administratie en btw-aangiften een controle door de Belastingdienst goed zullen doorstaan.

De btw quickscan van Meijburg & Co is voor uw onderneming een eenvoudige en efficiënte manier om erachter te komen of u risico’s loopt bij het uitvoeren van uw btw-verplichtingen. Daarnaast worden hiermee ook de kansen om uw btw-positie te optimaliseren in beeld gebracht.

Kenmerken van de btw quickscan:

 • een snelle en efficiënte inventarisatie op hoofdlijnen van kansen en risico’s;
 • onderzoek aan de hand van een checklist en/of kort interview;
 • korte en bondige rapportage van bevindingen;
 • een doorlooptijd van 1 à 2 weken;
 • vooraf duidelijkheid over de kosten.

Voordelen van de btw quickscan:

 • Wij brengen kansen en ‘bedreigingen’ adequaat in beeld, zodat uw btw-positie kan worden geoptimaliseerd.
 • De quickscan kan dienen als handvat bij de jaarrekeningcontrole: is uw bedrijf voor de heffing van btw ‘in control’?

Welke vragen kunnen aan de orde komen bij de btw quickscan?

 • Heeft de reisbureauregeling invloed op uw onderneming?
 • Op welke kosten mag u de btw in aftrek brengen?
 • Welke vereisten worden gesteld aan de factuur?
 • Hoe dient u de winstmarge op uw verkopen te berekenen?
 • Wat gebeurt er als u een negatieve winstmarge realiseert?
 • Op welke manier dient u om te gaan met vooruitbetalingen?
 • Hoe werkt de heffing van btw bij reizen met een bestemming buiten de Europese Unie?
 • Kunt u de toepassing van de reisbureauregeling beïnvloeden?

U kunt onze informatiefolder ‘Reisbureauregeling - btw quickscan’ aan de onderzijde downloaden.