Weet u zeker dat de btw-positie van uw bedrijf of instelling optimaal is en dat de administratie en aangiften een controle door de fiscus goed zullen doorstaan? En bent u ervan overtuigd dat u als ondernemer niet te veel btw betaalt?

De btw quick scan van Meijburg & Co is voor ondernemers een eenvoudige en efficiënte manier om erachter te komen of zij risico’s lopen bij het uitvoeren van hun btw-verplichtingen. Maar ook de kansen om btw te besparen worden hiermee in beeld gebracht. De btw quick scan is bestemd voor zowel ondernemers die btw-belaste prestaties verrichten als voor ondernemers die van btw vrijgestelde prestaties verrichten.

Kenmerken van de btw quick scan

  • een snelle en efficiënte inventarisatie op hoofdlijnen van kansen en risico's
  • onderzoek aan de hand van een checklist en/of kort interview
  • korte en bondige rapportage van bevindingen
  • een doorlooptijd van 1 à 2 weken

Voordelen van de btw quick scan: 

  • kansen en 'bedreigingen' komen adequaat in beeld, zodat de btw-positie kan worden geoptimaliseerd
  • kan dienen als handvat bij de jaarrekeningcontrole: is uw bedrijf voor de heffing van btw 'in control'?
  • beperkt het risico van naheffingen en boetes