Onze toegevoegde waarde

Iedere afnemer en leverancier van goederen of diensten heeft te maken met omzetbelasting (btw). De reguliere btw-heffing bij het in- en verkopen van goederen en diensten vormt voor de meeste ondernemers geen al te groot probleem. Daarom is hierbij geen uitgebreide deskundige begeleiding nodig. Dit ligt anders bij de vele bijzondere en uitzonderingssituaties die de btw-regelgeving kent en die vaak veel aandacht krijgen bij btw-controles.

Hoe kan Meijburg & Co u van dienst zijn?

De btw-afdeling van Meijburg & Co bestaat uit ongeveer 45 specialisten die al uw btw-gerelateerde vragen kunnen beantwoorden. Zij denken mee bij nieuwe ontwikkelingen binnen uw onderneming en benaderen u proactief als veranderingen in wetgeving of rechtspraak consequenties voor u kunnen hebben. Onze diensten bestaan onder meer uit:

  • algemene btw-planning, zowel nationaal als grensoverschrijdend;
  • advisering in verschillende marktsegmenten, zoals vastgoed, non-profit, software, leasing en financiële dienstverlening;
  • advisering bij complexe transacties zoals fusie, acquisitie en herstructurering van activiteiten;
  • procesvoering, zowel nationaal als voor het Europese Hof van Justitie;
  • ondersteuning bij belastingcontroles;
  • onderhandelen met de Belastingdienst;
  • het geven van second opinions;
  • due-diligenceonderzoeken;
  • compliancewerkzaamheden.

Wat is uw voordeel?

De juiste aanpak van een btw-kwestie is door de hoeveelheid rechtspraak en wetgeving vaak niet eenvoudig. Wanneer u onze professionals raadpleegt, krijgt u een zorgvuldige en heldere analyse van de desbetreffende kwestie én advies over de beste handelwijze. Zo benut u de kansen en vermijdt u niet alleen risico’s en kosten, maar ook vertraging in uw ondernemingsprocessen. Uiteraard streven wij naar de voor u meest werkbare en efficiënte oplossing.

Waarom Meijburg & Co?

Onze btw-professionals houden zich uitsluitend bezig met btw-vraagstukken. De fulltime uitoefening van dit specialisme waarborgt samen met de omvang van onze btw-afdeling een ongekend kennis- en ervaringsniveau op alle btw-relevante terreinen. Dit is de beste garantie voor een gedegen en efficiënte advisering. Door de goede samenwerking met onze btw-collega's van de buitenlandse KPMG-kantoren kunnen wij onze cliënten bovendien ook internationaal op een maximaal kwaliteitsniveau bedienen.