De Belgium Holland Desk van Meijburg & Co verleent in nauwe samenwerking met KPMG België belastingadvies aan ondernemingen en particulieren met grensoverschrijdende belangen, investeringen of activiteiten. De professionals die werkzaam zijn bij deze landendesk, hebben specifieke kennis en ervaring op dit ‘grensvlak’. Daarom zijn zij als geen ander in staat u in fiscaal opzicht efficiënt en deskundig bij te staan.

De kernactiviteiten van de leden van onze desk bestaan uit advisering bij:

  • het structureren van bestaande en nieuwe ondernemings- en beleggingsactiviteiten in België en Nederland en de financiering daarvan,
  • (grensoverschrijdende) overnames, fusies, reorganisaties en bedrijfsopvolgingen,
  • intercompany dienstverlening en goederenleveranties,
  • grensoverschrijdende arbeid en
  • estate planning.

Daarnaast hebben wij ruime ervaring ten aanzien van de (r)emigratie van natuurlijke personen en verplaatsing van vennootschappen naar België of Nederland.

De advisering strekt zich uit tot onder meer vennootschapsbelasting, btw, douane, loon- en inkomstenbelasting, schenkbelasting, erfbelasting, bronheffingen, sociale verzekeringen en lokale heffingen in België en Nederland. Middels onze Belgium Holland Desk newsletter houden wij u maandelijks op de hoogte van recente ontwikkelingen op deze terreinen.

De nauwe samenwerking tussen de professionals van Meijburg & Co en KPMG België garandeert dat de kennis en expertise van beide organisaties optimaal wordt benut en dat draagt ertoe bij dat de juiste keuzes worden gemaakt bij toepassing van regelgeving van beide landen. Desgewenst kunnen wij u ook ondersteunen op niet-fiscale terreinen, zoals juridische en administratieve dienstverlening.

Om u een indruk te geven van de verschillen tussen de regelgeving in België en Nederland hebben wij een vergelijkende brochure opgesteld. In deze brochure treft u een overzicht aan van de belangrijkste verschillen tussen de regelgeving ten aanzien van de jaarrekening, de boekhouding, juridische aspecten en waarderingsregels in België en Nederland.