De landendesk Australië van Meijburg & Co verleent in nauwe samenwerking met KPMG Australië belastingadvies aan ondernemingen en particulieren met grensoverschrijdende belangen, investeringen of activiteiten. De professionals die werkzaam zijn bij deze landendesk, hebben specifieke kennis en ervaring op dit ‘grensvlak’. Daarom zijn zij als geen ander in staat u in fiscaal opzicht efficiënt en deskundig bij te staan. De kernactiviteiten van de landendesk bestaan met name uit advisering bij:

 • het starten en structureren van ondernemingsactiviteiten in of vanuit Australië
 • grensoverschrijdende overnames, fusies, reorganisaties en herstructureringen
 • grensoverschrijdende financieringen
 • investeringen in vastgoed in of vanuit Australië
 • de keuze van rechtsvormen (ook samenwerkingsverbanden)
 • intercompany dienstverlening en goederenleveranties (transfer pricing)
 • het opzetten van een Europees hoofdkantoor of service center in Nederland
 • wijzigingen in wet en jurisprudentie in Australië met gevolgen voor Nederlandse investeerders
 • uitzending van personeel naar of vanuit Australië
 • grensoverschrijdende optie- en pensioenregelingen
 • emigratie naar of vanuit Australië
 • inlichtingenverstrekking en informatie-uitwisseling tussen beide landen

De advisering strekt zich uit tot onder meer de toepassing van het Nederlands-Australische belastingverdrag, de Nederlandse en Australische vennootschapsbelasting, btw, douane, loon- en inkomstenbelasting, sociale verzekeringen, bronheffingen, successierecht en Australische lokale heffingen.

De nauwe samenwerking tussen de professionals van Meijburg & Co en van KPMG Australië draagt ertoe bij dat wij dezelfde taal spreken, de kennis en expertise van beide organisaties optimaal worden benut en dat Nederlandse en Australische regelgeving op elkaar kunnen worden afgestemd. Desgewenst coördineren wij ook advieswerkzaamheden op niet-fiscale terreinen, zoals juridische en administratieve dienstverlening.

De huidige voorzitter van de landendesk, Jeroen Leek, heeft een aantal jaren werkervaring in Australië en reist regelmatig naar Australië om onze klanten aldaar te bezoeken. Hij volgt naast de Nederlandse fiscale actualiteiten ook de ontwikkelingen in Australië op de voet. Dit stelt ons in staat om u uitstekend te adviseren bij grensoverschrijdende activiteiten.