De Afrika desk van Meijburg & Co verleent in nauwe samenwerking met lokale KPMG kantoren in verschillende Afrikaanse landen belastingadvies aan ondernemingen en particulieren met grensoverschrijdende belangen, investeringen of activiteiten. De professionals die werkzaam zijn bij deze desk, zijn als geen ander in staat u in fiscaal opzicht efficiënt en deskundig bij te staan. De kernactiviteiten van de landendesk bestaan met name uit advisering bij:

  • het starten en structureren van ondernemingsactiviteiten in of vanuit Afrika
  • grensoverschrijdende overnames, fusies, reorganisaties en herstructureringen
  • grensoverschrijdende financieringen
  • de keuze van rechtsvormen (ook samenwerkingsverbanden)
  • intercompany dienstverlening en goederenleveranties (transfer pricing)
  • wijzigingen in wet en jurisprudentie in Afrika met gevolgen voor Nederlandse investeerders
  • uitzending van personeel naar of van Afrika
  • grensoverschrijdende optie- en pensioenregelingen
  • emigratie naar of vanuit Afrika

De advisering strekt zich uit tot onder meer de Nederlandse en Afrikaanse vennootschapsbelasting, btw, douane, loon- en inkomstenbelasting, sociale verzekeringen, bronheffingen, successierecht en Afrikaanse lokale heffingen. De nauwe samenwerking tussen de professionals van Meijburg & Co en van KPMG kantoren in Afrika draagt ertoe bij dat de juiste keuzes worden gemaakt bij toepassing van regelgeving van beide landen. Desgewenst kan coördinatie plaatsvinden van advieswerkzaamheden op niet-fiscale terreinen, zoals juridische en administratieve dienstverlening.