• Koopt en verkoopt uw onderneming regelmatig grondstoffen, hulpstoffen en/of producten van en aan een land buiten de Europese Unie?
 • Maakt u deel uit van een supply chain in de handel met landen buiten de Europese Unie?
 • Is het voor uw bedrijf belangrijk dat uw goederen zonder oponthoud door de douaneafhandeling komen?

Dan kunt u bij de Douane de status van Authorised Economic Operator (AEO) aanvragen. De AEO readiness scan van Meijburg & Co douaneadviseurs kan u in korte tijd inzicht verschaffen in hoeverre uw bedrijf klaar is voor het aanvragen van de AEO-status. 
De Douane biedt bepaalde faciliteiten aan bedrijven met gecertificeerde goederenstromen. 

Ondernemingen die AEO-gecertificeerd zijn, profiteren van:

 • minder fysieke en documentaire controles door de douane;
 • voorrang bij douanecontroles;
 • keuze van de plaats van controles;
 • gemakkelijker toegang tot douanevereenvoudigingen;
 • vermelden van minder gegevens in summiere aangiften;
 • voorafgaande kennisgeving door de douane van een voorgenomen fysieke controle;
 • in de toekomst makkelijker toegang tot centralised clearance voor de gehele EU en het mogen uitvoeren van self-assessment controles.

Voor niet-gecertificeerde bedrijven geldt dat de Douane het klassieke toezicht zal blijven uitoefenen. 
De AEO readiness scan geeft duidelijkheid over de beheersmaatregelen die uw bedrijf voldoende waarborgen bieden voor het aanvragen van het AEO-certificaat. Ook laat de scan zien welke beheersmaatregelen nog onvoldoende zijn. Aan de hand van de bevindingen worden de bijbehorende risico's in kaart gebracht en aanbevelingen gedaan.

Kenmerken van de AEO readiness scan:

 • Op korte termijn een goed overzicht van het startpunt van uw bedrijf.
 • Het op eenvoudige wijze inzicht verschaffen in de douane- en veiligheidsrisico's die uw bedrijf loopt.
 • Het snel inzichtelijk maken van de verbeteringen die moeten worden aangebracht om in aanmerking te komen voor de AEO-status.

Voordelen van de AEO readiness scan:

 • Een uitstekende start voor de aanvraagprocedure van een AEO-certificaat.
 • Inzicht in de risico's binnen de financiële en logistieke keten van uw bedrijf (in relatie tot de AEO-certificering).
 • Voorkomen van onnodige procedures en oponthoud door een duidelijke inschatting van risico's.
 • Besparing van personeelskosten die zijn gemoeid met de aanvraagprocedure.
 • Hulpmiddel bij het invoeren van veiligheidsprocedures binnen uw bedrijf.
 • Duidelijk signaal richting Douane dat de AEO self-assessment grondig is uitgevoerd.