Europese Unie

Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pillar 2) bij Tweede Kamer ingediend

Nederland is hiermee het eerste EU-land dat een wetsvoorstel heeft ingediend om de Richtlijn (EU) 2022/523 van 14 december 2022 in de nationale wetgeving te implementeren.

Pillar 2 Developments

On December 20, 2022 the OECD released three components of the Pillar 2 Implementation Framework. Our KPMG Pillar 2 specialists have prepared a summary of the content of these documents.

EU reaches agreement on Pillar 2

This is a significant development as the EU is considered a first mover. Other countries are now likely to follow.

VAT in the Digital Age proposal issued to modernize the EU VAT system

The proposal from the European Commission covers three issues: (1) Digital Reporting Requirements (2) the VAT treatment of the platform economy and (3) changes to e-commerce rules and a ‘single VAT re ...

Werkelijk gebruik btw-aftrek toegestaan bij bank

Op 27 maart 2020 heeft Hof Den Bosch een belangwekkende uitspraak gedaan over btw-aftrek in een zaak van een financiële instelling. Het hof oordeelt dat de ‘werkelijkgebruikmethodiek’ van de bank vold ...

Driekwart bedrijven voorbereid op Brexit in 2021, maar weinig vertrouwen in tijdige handelsdeal tussen EU en VK

Volgens de Brexit-barometer, een periodieke enquête onder het Nederlands bedrijfsleven, uitgevoerd door KPMG en KPMG Meijburg & Co, geeft 75% van de Nederlandse bedrijven aan voorbereid te zijn op ...

Brexit: never ending story - Part 15

Vandaag is het Brexit-day! Na jaren van moeizame onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, maar vooral in het Britse Lagerhuis, is het nu zover dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaa ...

De specialisten van Meijburg & Co kunnen  hierbij helpen.

In de Europese Unie zijn in verdragen regels en vrijheden vastgelegd. Deze regels en verdragsvrijheden staan omschreven in het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, oftewel het VWEU of ...

Er zijn in de EU zoveel richtlijnen voor directe belastingen dat het soms ingewikkeld is om alles te weten. Wilt u advies over een bepaalde richtlijn? De specialisten van Meijburg & Co helpen u graag.

Het EU-recht bestaat niet alleen uit verdragsvrijheden maar ook uit richtlijnen voor onder andere directe belastingen. Deze gaan over allerlei soorten directe belasting, van vennootschapsbelastin ...

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.