Supply Chain

Supply chain

Impact coronavirus op Supply Chain 

Sinds enkele maanden is de wereld in rep en roer. Covid-19, het Coronavirus heeft enorme impact op alle aspecten van onze maatschappij. Niet in de laatste plaats op uw business! Vliegverkeer ligt stil, fabrieken gaan tijdelijk dicht, mensen worden verzocht thuis te blijven. Dit heeft onder andere tot gevolg dat er enorme druk komt te staan op uw leveringsketen ('Supply chain') vanwege de wereldwijde verbondenheid en complexiteit.

Een deel van de supply chain valt weg

Een van de effecten van een crisis op deze schaal is dat de toevoeren stil komen te liggen. Dat maakt bedrijven kwetsbaar. Er kan tijdelijk niet geproduceerd worden terwijl vele vaste kosten doorlopen. Dit gaat uiteindelijk voor veel operationele verliezen leiden, eerst in de fabrieken maar later ook in de sales organisaties. Veel bedrijven weten vaak niet eens waar hun leveranciers de grondstoffen, halffabricaten, verbruiksartikelen of zelfs eindproducten vandaan halen. Op dit moment is staat nog vooral de Chinese toevoer onder druk maar de verwachting is dat op zeer korte termijn in Europa hetzelfde zal gebeuren.

Verminderde vraag

De tweede uitdaging is dat de vraag voor een groot aantal producten uit valt. Dat heeft gevolgen voor verkooporganisaties en later ook voor de fabrieken. De winstgevendheid en liquiditeit van bedrijven over de hele wereld zal naar beneden gaan. Sommige bedrijfsonderdelen worden harder getroffen dan anderen, maar over de hele linie zullen er verliezen zijn. Ook kunnen er herstructureringen, zowel nationaal als internationaal plaatsvinden die kosten oproepen, en er kunnen supply chain initiatieven worden ontplooit voor meer flexibiliteit.

In veel landen heeft de overheid regelingen in het leven geroepen om continuïteit voor bedrijven te waarborgen op verschillende gebieden, inclusief belastingen. Maar wat kunt u als bedrijf nu zelf doen op korte en lange termijn om uw risico’s in te schatten en uw supply chain virusbestendig te maken?

Wat kunt al doen voor de supply chain vanuit juridisch en belastingperspectief?

  • Bekijk uw contracten op de mogelijkheden tot wijziging van het contract;
  • Om het risico op een stagnering in uw supply chain te verkleinen kunt u er voor kiezen om het aantal toeleveranciers te vergroten. Zo creëert u “Security of Supply”;
  • U kunt de btw cash flow beter plannen door middel van wijzigingen in uw supply chain;
  • Vanuit het verrekenprijsperspectief moet er bepaald worden waar COVID-19 verliezen en herstructureringskosten dienen te vallen. U kunt alvast mogelijkheden onderzoeken om de verliezen te optimaliseren, bijvoorbeeld om zo het carry-back potentieel van de groep te benutten voor liquiditeiten;
  • U kunt onderzoeken of de ontstane verliezen gebruikt kunnen worden om bepaalde waardevolle immateriële activa te verplaatsen of om lokale operaties centraal en eventueel belasting effectiever aan te gaan aansturen;
  • U kunt op korte termijn Supply chain wijzigingen gebruiken om data gedreven end-to-end planning en digitalisering van de operaties te introduceren en deze belasting effectief in te richten;
  • U kunt onderzoeken of internet verkopen kunnen worden gestimuleerd, naast of ten koste van de fysieke retail outlets, en belasting optimalisatie hiervan onderzoeken;
  • Indien uw onderneming gebruik maakt van de mogelijkheid tot maandelijkse betaling van de verschuldigde douanerechten, kan op verzoek nader uitstel van deze betaling worden verkregen van de Belastingdienst / Douane.

Meer informatie of advies?

Neem voor meer informatie of advies over hoe u uw supply chain bestendig kunt maken in deze crisistijd, contact op met een van onze specialisten.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.