mr. A.H. (André) Boekhoudt

Specialismen

  • Belastingverdragen
  • Vennootschapsbelasting

Market sectors

  • Energy en utilities
  • Natuurlijke rijkdommen
  • Scheepvaart en offshore
  • Vastgoed

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.