Tom Noë

Tom is sinds 2008 werkzaam bij KPMG Meijburg & Co. Hij heeft ruime ervaring met het ondersteunen van cliënten in het kader van belastingonderzoeken, met name als er boetes en sancties te verwachten zijn of worden opgelegd. Tom helpt cliënten te voldoen aan hun nationale en internationale verplichtingen ten aanzien van informatieverstrekking aan de belastingdienst, en voor bedrijven ontwerpt hij strategieën voor de opzet van internationale informatie-uitwisseling.

Specialismen

  • Fiscaal boeterecht
  • Formeel Belastingrecht
  • Tax controversy
  • Vennootschapsbelasting

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.