Acties op de middellange en lange termijn

crisisplanning

Crisisplannings- en voorbereidingsteam

 • Houd uitbraken en aankondigingen van de WHO en lokale gezondheids- en rampenbestrijdingsinstanties goed in de gaten
 • Activeer indien nodig het crisisplan
 • Werk samen met openbare gezondheids- en rampenbestrijdingsinstanties om lokale responsplannen voor de crisis te begrijpen en hierop af te stemmen
  • Reisbeperkingen/verboden
  • Openbaar vervoer
  • Sluiting van opvang/school
  • Stilleggen van de overheid
 • Ontwikkel situatierapporten over verzuim/check-ins van werknemers (vertrouwelijke informatie/niet meer dan de noodzakelijke informatie)
 • Open beperkte dienstlocaties met beperkte diensten, indien van toepassing
 • Schakel indien nodig over op 100% virtuele activiteiten

Financien

 • Beoordeel de cashflow en herzie uitgaven waar nodig
 • Werk samen met de toeleveringsketen om voorspellingen te inventariseren en vraag en aanbod te voorspellen
 • Analyseer financiële stabiliteit en identificeer variabelen die de omzet en kosten zullen beïnvloeden
 • Definieer scenario's die gericht zijn op wereldwijde groeivertragingen, modelleer cashflow, etc.
 • Neem in elk scenario triggergebaseerde stappen op om organisaties te stabiliseren

Bedrijfscontinuïteit/IT

 • Verbreed het Virtual Private Network (VPN), zodat alle werknemers op afstand kunnen werken

Acties die na de gebeurtenis moeten worden overwogen

Human Resources

 • Publiceer richtlijnen die door volksgezondheidsinstanties worden verstrekt:
  • het opheffen van reisbeperkingen
  • openbaar vervoer
  • opening van opvang/school
  • opening van de overheid
 • Laat werknemers weten dat zij moeten terugkeren naar hun werkplek zodra ze gezond zijn en/of niet langer een ziek familielid hoeven te verzorgen en na quarantaineperiodes

Crisisplannings- en voorbereidingsteam

 • Debrief en bespreek geleerde lessen
 • Voorkom losse eindjes en bericht over de status van alle problemen totdat deze opgelost zijn
 • Bescherm klanten door een sanctieloze situatie/vergoedingen voor annuleringen te faciliteren
 • Overweeg om klanten korting te geven om loyaliteit te behoud

Bedrijfscontinuïteit/IT

 • Update het crisisplan en andere gerelateerde bedrijfscontinuïteit/weerbaarheidsplannen op basis van de geleerde lessen
 • Valideer het crisisplan elk jaar (bijvoorbeeld door middel van vergaderingen waarbij leidinggevenden hun rol tijdens een noodsituatie bespreken, functionele oefeningen, tests):
  • zodat het personeel hun rol en verantwoordelijkheden begrijpt;
  • bevestig dat kritieke bedrijfsprocessen kunnen doorgaan met interne en externe steun;
  • bevestig dat communicatiemiddelen beschikbaar en gebruiksklaar zijn.

 

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.