Verbetering van de cashflowpositie: btw en de coronacrisis

BTW

Door de coronacrisis komt er voor u als ondernemer ongetwijfeld veel op u af. Binnen een kort tijdsbestek moet u mogelijk snel beslissingen nemen waarvan de gevolgen voor de langere termijn niet zijn te overzien. Juist in deze financieel-economisch onzekere tijden is gedegen cash flow management dan ook cruciaal. Een belangrijke eerste stap is daarbij dat u zo snel mogelijk grip krijgt op uw liquiditeit.

Voor het fiscale aandachtsgebied btw hebben wij hieronder de belangrijkste punten op een rij gezet die van belang kunnen zijn om deze grip op uw liquiditeit te behouden.

Aandachtspunten btw en coronacrisis

Om de cashflowpositie van uw onderneming te verbeteren bent u erbij gebaat om de af te dragen btw zo laat mogelijk te betalen en de terug te vorderen btw  zo snel mogelijk te claimen. Onderstaand sommen wij  met betrekking tot btw en de coronacrisis een viertal aandachtspunten op die hieraan een bijdrage kunnen leveren:

    1. Verzoek maandaangifte in plaats van kwartaalaangifte

Wanneer uw onderneming structureel in een teruggaafpositie zit en kwartaalaangiften indient, kan met maandaangiften de btw eerder worden terugontvangen. Op verzoek zal de Belastingdienst maandaangiften uitreiken in plaats van kwartaalaangiften.

     2. Verrekening btw met loonheffingen

Ondernemers die loonheffingen moeten afdragen terwijl ze in een teruggaafpositie zitten voor de btw, kunnen onder voorwaarden de te betalen loonheffingen verrekenen met de btw-teruggaaf. Een dergelijke situatie kan ook ontstaan als door een daling van de omzet en gelijkblijvende kosten de aangifte omzetbelasting in een teruggaaf btw resulteert. Voor toepassing van deze faciliteit moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst. U kunt hiervoor het formulier Verzoek loonheffingen verrekening met teruggaaf btw gebruiken.

    3. Meteen claimen voorbelasting

Veel ondernemers claimen pas voorbelasting nadat de facturen zijn goedgekeurd en/of zijn betaald. Het is voor u echter niet nodig om daarop te wachten. Voorbelasting kan meteen worden geclaimd nadat de factuur is ontvangen (de factuurdatum is bepalend voor het tijdvak waarin de btw in aftrek kan worden gebracht).

    4. Inkoop in buitenland in plaats van lokaal

Een Nederlandse ondernemer zal voor een lokale levering of dienst aan u btw (21% of 9%) moeten berekenen. Indien recht bestaat op aftrek van btw, kan deze btw worden teruggevraagd. Een buitenlandse leverancier of dienstverlener zal in de meeste gevallen echter geen btw berekenen of het nultarief toepassen. De btw over de ingekochte transactie dient in dat geval nog steeds aangegeven te worden in de btw-aangifte, maar bij recht op aftrek kan deze btw in dezelfde aangifte worden teruggevraagd. Dit voorkomt dat u btw voorfinanciert.

Meer informatie of advies?

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen hebben met betrekking tot btw en de coronacrisisdan staan onze adviseurs u graag bij met hun expertise om de fiscale en financiële gevolgen van de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. Wij houden u uiteraard van eventuele aanvullende fiscale maatregelen op de hoogte.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.