Aansprakelijkheid en vergoedingen tijdens coronacrisis

Loonheffingen

Loonheffingen in economisch uitdagende tijden

Door de coronacrisis komt er voor u als ondernemer ongetwijfeld veel op u af. Binnen een kort tijdsbestek moet u mogelijk snel beslissingen nemen waarvan de gevolgen voor de langere termijn niet zijn te overzien. Juist in deze financieel-economisch onzekere tijden is gedegen cash flow management dan ook cruciaal. Een belangrijke eerste stap is daarbij dat u zo snel mogelijk grip krijgt op uw liquiditeit.

Voor het fiscale aandachtsgebied 'loonheffingen' hebben wij hieronder de belangrijkste punten op een rij gezet die van belang kunnen zijn om deze grip op uw liquiditeit te behouden.

Ketenaansprakelijkheid

Indien sprake is van (onder)aanneming van werk, kan op basis van de ketenaansprakelijkheid de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de niet‑afgedragen loonheffingen van de (onder)aannemer. Om risico's te beperken, kan een aantal maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld controleren of zaken worden gedaan met een bedrijf met een NEN-certificering en anders de uitlener te vragen om een originele verklaring betalingsgedrag en door een goede administratie te voeren wat betreft de inzet van de ingeleende arbeidskrachten. Het risico (wat betreft de hoogte van de belastingschuld waar de aansprakelijkstelling op ziet) kan worden beperkt voor zover het bedrag van de aanneemsom/factuur wordt gestort op een zogenoemde g-rekening.

Inlenersaansprakelijkheid

Ook uitzendbureaus kunnen het in economisch mindere tijden zwaar krijgen. Het is mogelijk dat zij de af te dragen loonheffingen niet kunnen betalen. Op basis van inlenersaansprakelijkheid kan de inlener dan aansprakelijk worden gesteld voor de onbetaald gebleven loonheffingen. Om risico's te beperken, kan een aantal maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld controleren of zaken worden gedaan met een bedrijf met een NEN-certificering en anders de uitlener te vragen om een originele verklaring betalingsgedrag en door een goede administratie te voeren wat betreft de inzet van de ingeleende arbeidskrachten. Het risico (wat betreft de hoogte van de belastingschuld waar de aansprakelijkstelling op ziet) kan worden beperkt voor zover een deel van het factuurbedrag wordt overgemaakt naar de g-rekening. Het is daarom belangrijk hierover met uitzendbureaus afspraken te maken.

Transitievergoeding

Een ontslagvergoeding of transitievergoeding is loon uit vroegere dienstbetrekking. De werkgever mag de transitievergoeding daarom niet aanwijzen als eindheffingsloon onder de werkkostenregeling (‘WKR’). Onder voorwaarden is uitbetaling zonder inhouding van loonheffingen wel mogelijk als de werkgever de transitievergoeding samen betaalt met loon waarop de arbeidskorting van toepassing is. Hierbij moet de werkgever wel voldoen aan de gebruikelijkheidstoets.

Voorkom hoge WW-premie

Werkgevers met werknemers die vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst zijn, hebben nu tot 1 juli 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie in 2020. Is voor 1 juli 2020 niet aan de administratieve vereisten voldaan, dan moet de werkgever vanaf het begin van het jaar de hoge WW-premie toepassen voor deze werknemer.

Meer informatie of advies?

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, dan staan onze adviseurs u graag bij met hun expertise om de fiscale en financiële gevolgen van de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. Wij houden u uiteraard van eventuele aanvullende fiscale maatregelen op de hoogte.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.