Invoerrechten en accijnzen in economisch uitdagende tijden

douane

Invoerrechten en accijnzen tijdens de coronacrisis

Door de coronacrisis komt er voor u als ondernemer ongetwijfeld veel op u af. Binnen een kort tijdsbestek moet u mogelijk snel beslissingen nemen waarvan de gevolgen voor de langere termijn niet zijn te overzien. Juist in deze financieel-economisch onzekere tijden is gedegen cash flow management dan ook cruciaal. Een belangrijke eerste stap is daarbij dat u zo snel mogelijk grip krijgt op uw liquiditeit.

Voor het fiscale aandachtsgebied 'invoerrechten en accijnzen' hebben wij hieronder de belangrijkste punten op een rij gezet die van belang kunnen zijn om deze grip op uw liquiditeit te behouden.

Douanegevolgen

De logistiek wordt hard getroffen door de coronapandemie en dit heeft een grote impact op de goederenstromen. Naast extra aandacht voor de logistieke planning vraagt dit voor bedrijven ook om extra aandacht voor de douanegevolgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan te late levering, leveringen die niet in overeenstemming zijn met wat besteld is en goederen waarvan de houdbaarheid is verstreken. In veel gevallen hoeft hierover niet te worden afgedragen en kunnen douanerechten vermeden worden of zelfs worden teruggevraagd. Het is daarom meer dan ooit van belang na te gaan of optimaal gebruik wordt gemaakt van alle faciliteiten op het gebied van douanevergunningen, douaneregelingen vrijstellingen enzovoort. Zeker wanneer er met douanevergunningen douanerechten kunnen worden bespaard, is het zaak dit zo snel mogelijk aan te vragen. Onder voorwaarden is het namelijk mogelijk gebruik te maken van douanevergunningen vanaf het moment van aanvraag, zelfs als de vergunning pas maanden daarna wordt verleend.

Tariefindeling van goederen: restposten voorkomen

Alle goederen die worden ingevoerd moeten worden ingedeeld. Dit betekent dat zij een douanebenaming krijgen (nomenclatuur) met een aan die benaming gekoppeld codenummer. Op basis van deze indeling wordt het tarief vastgesteld en zijn, in voorkomende gevallen, andere maatregelen bij invoer van toepassing zoals antidumpingrechten. De indeling van goederen is vaak een lastig karwei waarbij meerdere mogelijkheden tegen elkaar moeten worden afgewogen. In grenssituaties kunnen kleine verschillen en eenvoudige wijzigingen resulteren in een lager tarief. De praktijk leert dat bedrijven die hier rekening mee houden minder invoerrechten betalen.

Ervaring leert ook dat wanneer onvoldoende gegevens beschikbaar zijn of onvoldoende aandacht besteed wordt aan de indeling van goederen, deze vaak onder een restpost terechtkomen. Restposten hebben over het algemeen het hoogste tarief. Voor een aantal producten zijn bijzondere indelingen van toepassing wanneer zij voor een bijzondere bestemming worden aangewend. In plaats van het reguliere tarief geldt dan doorgaans een nulrecht. Goederen gebruikt in de burgerluchtvaart zijn daar een voorbeeld van. Van een dergelijke bijzondere bestemming kan alleen gebruik worden gemaakt indien men in het bezit is van een vergunning van de douane.

Douanewaarde

De douanewaarde is de waarde voor de toepassing van het douanetarief en vormt, op een aantal specifieke producten na, de maatstaf van heffing waarover douanerechten worden berekend. De douanewaarde wordt primair vastgesteld aan de hand van de transactiewaarde van de goederen (i.e. de verkoopprijs). In de verkoopprijs kunnen elementen zijn opgenomen waar geen invoerrechten over betaald hoeven te worden, zoals kortingen, inkoopcommissies, betalingen voor diensten na invoer en belastingen. Daarnaast zijn er elementen die de douanewaarde, onder wettelijke voorwaarden, verhogen: onder andere courtages, verpakkingskosten, royalty’s en licentierechten. Door kritisch te kijken naar dergelijke elementen kan blijken dat de douanewaarde ten onrechte te hoog is vastgesteld en dus kan worden verlaagd om invoerrechten te besparen en/of terug te vragen. Daarnaast kunnen transferpricingaanpassingen potentieel invloed hebben op de douanewaarde, waardoor bij een prijsverlaging de betaalde invoerrechten mogelijk kunnen worden teruggevraagd.

Douanewaarde-aanpassingen in relatie met transferpricingaanpassingen zijn als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie eind 2017 onderwerp van discussie binnen de EU. De Nederlandse douane staat in de meeste gevallen het gebruik van de verkoopprijs/transfer price nog toe.

Lagere tarieven in verband met oorsprong

Belangrijk om bij invoerrechten tijdens de coronacrisis rekening te houden met het volgende; Bij invoer uit een groot aantal landen geldt een nulrecht of een verlaagd recht. Het doel van deze tariefpreferenties is om importeurs te stimuleren goederen te kopen in begunstigde landen. Er bestaat een grote verscheidenheid aan preferentiële oorsprongsregelingen. Als uw onderneming hier rekening mee houdt bij de inkoop van goederen kunt u besparingen op de kostprijs realiseren. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Een voorbeeld daarvan is rechtstreeks vervoer vanuit het land van (preferentiële) oorsprong. Zeker in de retail kan het gebruik van preferentiële oorsprong tot substantiële besparingen leiden.

Douaneregelingen

Vaak is het mogelijk om de betaling van douanerechten uit te stellen, te verlagen of zelfs te voorkomen, bijvoorbeeld door opslag in een douane-entrepot of door gebruik te maken van actieve veredeling. Opslag in een douane-entrepot levert uitstel van betaling op en voorkomt betaling indien goederen opnieuw worden uitgevoerd. Actieve veredeling voorkomt de betaling van invoerrechten wanneer deze goederen tijdelijk in de EU verblijven om bewerkt te worden en daarna in de vorm van een eindproduct de EU weer verlaten, dan wel tegen het eventuele lagere invoerrecht van het eindproduct mogen worden ingeklaard. Ook wanneer een deel van het productieproces buiten de EU plaatsvindt, kunnen invoerrechten bespaard worden. Immers over het deel van de tijdelijk uitgevoerde goederen hoeft niet betaald te worden. Kortom, er zijn diverse mogelijkheden tot verbetering van de cashflowpositie. 

Meer informatie of advies?

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, bijvoorbeeld over  uw  invoerrechten tijdens de coronacrisis of de accijnzen tijdens de coronacrisis, dan staan onze adviseurs u graag bij met hun expertise om de fiscale en financiële gevolgen van de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. Wij houden u uiteraard van eventuele aanvullende fiscale maatregelen op de hoogte.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.