Onze aanpak

Aanpak Meijburg

Iedere organisatie is anders en ieder belastingvraagstuk vereist een specifieke aanpak. Daarom levert Meijburg & Co altijd maatwerk.

Wij stellen het juiste team samen, afgestemd op de cultuur en werkwijze van onze cliënten. Onze adviseurs zijn proactief, cliëntgedreven en beschikken over uitstekende vaktechnische expertise. Wij laten ons leiden door feiten en geven betrouwbaar en objectief hoogstaand belastingadvies. Waar nodig werken wij nauw samen met onze collega’s van KPMG in het buitenland, waarbij wij veelal de internationale fiscale advisering coördineren.

Onze ervaring en hoge kwaliteit vormen het solide fundament onder onze praktijk. Wij combineren dit met een scherp oog voor innovatie en zijn ons ervan bewust dat toepassing van technologie een steeds grotere rol speelt bij onze cliënten, de Belastingdienst en bij onze eigen advisering.

Oplossen complexe fiscale vraagstukken

Belastingheffing is een dagelijks fenomeen. Of het nu gaat om vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, btw, douane- of andere heffingen, iedereen heeft ermee te maken. De fiscale wet- en regelgeving is uiterst complex en zonder goede fiscale begeleiding kunt u te maken krijgen met overmatige belastingdruk en met spanningen in de relatie met overheden of andere 'stakeholders'. Het is dan belangrijk een betrokken fiscaal adviseur te hebben, die staat voor hoogwaardig advies. En dankzij de ondernemingsrechtspecialisten van Meijburg Legal is een soepele juridische implementatie van onze fiscale adviezen eveneens geborgd.

Compliance/voldoen aan wet- en regelgeving

Voortdurend veranderende fiscale wet- en regelgeving, steeds meer eisen aan de manier en het moment van indienen van aangiften, de toenemende aandacht voor de fiscale positie in de jaarrekeningen en de ontwikkelingen rond standaard financiële rapportages stellen ondernemingen bij het jaarlijkse aangifteproces voor steeds meer uitdagingen.

Onze dienstverlening omvat alle facetten van het aangifteproces, van het aanvragen van uitstel tot de finale afwikkeling van de aangifte met de Belastingdienst. Op al onze kantoren zijn aangiftespecialisten vertegenwoordigd die nauw samenwerken met de andere fiscale specialisten binnen Meijburg & Co. Door deze integrale benadering krijgen onze cliënten een optimale advisering over hun gehele fiscale positie.

Voor internationaal actieve ondernemingen en multinationals verzorgen wij compliancediensten ten behoeve van de wereldwijde naleving van fiscale en wettelijke verplichtingen. Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van toegewijde professionals die uitstekend thuis zijn in de complexe en steeds veranderende fiscale en wettelijke boekhoudkundige regelgeving en in het verlenen van centraal gecoördineerde compliancediensten aan multinationale ondernemingen. Wij helpen onze cliënten bij het transformeren en stroomlijnen van hun fiscale en boekhoudkundige functie door middel van een beheerstrategie die de totale kosten van naleving kan verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit verbetert.

Rechtsbijstand

Belastingoverheden hebben verstrekkende bevoegdheden als het gaat om het vaststellen van een belastingschuld en het innen daarvan. Een verschil van mening over toepassing van de wet kan ontaarden in een fiscaal geschil. Meijburg & Co biedt in dergelijke gevallen rechtsbijstand. Wij helpen de cliënt om de juiste argumentatie en feiten voor het voetlicht te brengen, zodat een onterechte aanslag of beschikking wordt teruggedraaid dan wel gematigd. Indien dit niet lukt in het traject met de Belastingdienst, voeren wij namens de cliënt een procedure bij de bevoegde rechterlijke instanties. Om een belastingconflict effectief op te lossen is het niet voldoende om kennis te hebben van het recht. Het kennen van de belangen en prioriteiten van de cliënt en het bieden van vertrouwelijkheid waarbinnen zaken open kunnen worden besproken zijn minstens even belangrijk. Wij zijn scherp op de inhoud maar houden oog voor de relatie die vrijwel iedere cliënt met de Belastingdienst heeft, met inachtneming van de maatschappelijke normen.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.