Plastic tax – een Europees perspectief

Er worden steeds meer milieubelastingen ingevoerd om de duurzaamheids- agenda te bevorderen en er wordt wereldwijd in hoog tempo nieuwe wet-en regelgeving aangenomen.
Lees verder

The path to tax transparency in the Benelux

In recent years, tax authorities, corporate management, but also civil society, investors and customers, are increasingly demanding more tax transparency and tax risk management. These stakeholders re ...
Lees verder

Update Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): voorlopig akkoord bereikt

Het CBAM maakt deel uit van de Europese Green Deal/Fit for 55 en richt zich op de invoer van koolstofintensieve producten.
Lees verder

ESG to-do list voor tax leaders

Fiscaliteit en de ESG-agenda zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van ondernemingen wordt verwacht dat zij hun maatschappelijke verantwoording nemen. Dit is van invloed op hun fiscale situatie. On ...
Lees verder

Plastic voldoende belast?

Het aandeel energie- en milieubelastingen neemt in rap tempo toe, niet in de laatste plaats met betrekking tot afval en in bijzonder ten aanzien van plastic (afval). In Nederland worden circa 2 miljar ...
Lees verder

ESG-gerelateerde belastingen, subsidies en incentives – wat gebeurt er wereldwijd?

De KPMG ESG Tax Tracker geeft u inzicht in wat er in de wereld gebeurt op het gebied van ESG-gerelateerde belastingen, subsidies en incentives. De fiscale ESG wet- en regelgeving verandert snel. Werel ...
Lees verder

Artikel: Duurzaamheid en de fiscale functie: de betekenis van ESG

In de afgelopen jaren is de discussie omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en fiscaliteit flink opgelaaid, waarbij de samenleving, waaronder maatschappelijke organisaties, en overheden ...
Lees verder

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.