ESG-gerelateerde belastingen, subsidies en incentives – wat gebeurt er wereldwijd?

De KPMG ESG Tax Tracker geeft u inzicht in wat er in de wereld gebeurt op het gebied van ESG-gerelateerde belastingen, subsidies en incentives. De fiscale ESG wet- en regelgeving verandert snel. Werel...
Lees verder

Article: Sustainability and the tax function: defining ESG

In recent years the public debate about corporate social responsibility (CSR) and taxation has seen an upsurge with the public, including civil society organizations and authorities (including the EU ...
Lees verder

Revenues EU ETS and CBAM for the EU?

On December 22, 2021, the European Commission published its proposal for the next generation of EU own resources. There are from a Tax Sustainability perspective two proposed new resources o...
Lees verder

Fiscale klimaataspecten coalitieakkoord 2021

Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord gepresenteerd. Hierin worden plannen en ambities, ook op klimaat- en milieuheffing vlak, voor de komende kabinetsperiode uiteengezet.
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.